Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

I badlwyr o fri

British Canoe (BC) yw corff llywodraethu chwaraeon padlo yn y DU. Mae dyfarniad i bob gallu, ar ôl i chi ddeall sylfeini naill ai hyfforddi neu badlo personol daw’r dyfarniadau’n benodol i ddisgyblaethau.

Mae DGRhC yn gyffrous ei fod yn ddarparwr cwrs British Canoeing. Mae pob cwrs yn eithaf dwys ac yn dilyn amlinelliad strwythuredig sy’n cwmpasu ystod eang o sgiliau a theori.  Mae pob dyfarniad yn rhagofyniad i fynd ymlaen i’r nesaf ond gallai fod yn bosibl methu camau os oes gennych y profiad angenrheidiol.

Os nad ydych yn sicr ynghylch pa Gyrsiau British Canoeing sydd i chi, cysylltwch â ni a bydd y tîm yn fwy na pharod i roi cyngor.

British Canoeing Activities List
Arweinydd Chwaraeon Padlo

Arweinydd Chwaraeon Padlo

 

Mae’r Arweinydd Chwaraeon Padlo i badlwyr sydd am ymgymryd â chyfrifoldebau arwain ffurfiol mewn amgylcheddau dŵr llonydd, digyffro a’r nod yw cefnogi Arweinwyr i gynnal tripiau diogel, hwyliog o safon yn seiliedig ar anghenion a dyheadau eu grŵp.

 

Mae cyrsiau Hyfforddiant Arweinydd Chwaraeon Padlo British Canoeing yn fodd i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau gofynnol. Mae’r cyrsiau hyn fel arfer yn cwmpasu sgiliau arwain, a sgiliau personol cysylltiedig a sgiliau diogelwch ac achub. Gan fod yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno gan Ddarparwyr Arweinwyr Chwaraeon Padlo British Canoeing, gallwn hefyd eich helpu i nodi cynllun gweithredu priodol i gefnogi’ch cynnydd at asesiad llwyddiannus.

 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Nid oes angen unrhyw beth hanfodol cyn dechrau’r hyfforddiant. 

Yr Asesiad:

 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Dilys am 1 diwrnod. 
 • Aelodaeth Cymdeithas Cenhedloedd Prydain.
 • Rhaid eich bod yn 16+ oed ar adeg yr asesiad.

 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 – 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 – 17:00)

 

PRIS

Hyfforddiant: £180 y person  

 

Asesiad: £150 y person 

Arweinydd Canŵ

Arweinydd Canŵ

 

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau personol sydd ei hangen i arwain grŵp o hyd at bedwar o badlwyr canŵ unigol (neu griwiau canŵ tri thandem) ar Ddŵr Gwyn Cymedrol a Dŵr Mewndirol Cymedrol.

 

Mae cynnwys y cwrs Arweinydd Canŵ yn pwysleisio defnyddio amryw dechnegau sy’n briodol i ddŵr sy’n symud, a dŵr gwyn agored, sy’n gofyn i’r padlwyr berfformio symudiadau priodol ac effeithiol mewn sefyllfaoedd go iawn.

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant:  Padlo i safon y Wobr Canŵ Graddedig

Yr Asesiad: 

 • Hyfforddiant Arweinydd Canŵ (o fewn 3 blynedd)
 • BC WWS&R neu Rescue 3 WRT
 • Cofrestru fel Arweinydd Cenhedloedd Prydain    
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
 • 16 oed neu hŷn 

 

HYD Y CWRS

    Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

    Asesiad: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS

   Hyfforddiant: £180 y person  

 

   Asesiad: £180 y person  

Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn

Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn

 

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau i arwain grwp o badlwyr mewn lleoliadau priodol, hyd at amodau dŵr gwyn cymedrol ac i farnu’r amodau ynghyd â safon y grwp, a gwneud penderfyniadau priodol ynghyd â’r angen i addasu cynlluniau’n ôl y gofyn.

 

Mae’r cwrs Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn yn rhoi pwyslais ar sut i rwyfo, i ddysgu technegau addas a rheoli’r cwch mewn sefyllfaoedd go iawn.

Mae’r cymhwyster hwn i bobl sydd am arwain padlwyr cymwys mewn amgylchedd dwr ‘cymedrol’.

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: Padlo i safon y Wobr Dŵr Gwyn Graddedig

Yr Asesiad: 

 • Hyfforddiant Arweinydd Dŵr Gwyn (o fewn 3 blynedd)
 • BC WWS&R neu Rescue 3 WRT
 • Cofrestru fel Arweinydd Cenhedloedd Prydain    
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
 • 16 oed neu hŷn 

 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS

Hyfforddiant: £180 y person  

 

Asesiad: £180 y person 

Modiwl Cymorth Padlfyrddio Sefyll BC

Mae’r cwrs hwn i gynorthwyo unrhyw un sydd am ennill mwy o wybodaeth am ddisgyblaeth arbenigol Padlfyrddio Wrth Sefyll (SUP).


 

Arweinydd Caiac Dŵr Gwyn Uwch

Arweinydd Caiac Dŵr Gwyn Uwch 

 

Os ydych am arwain caiacwyr dŵr gwyn ar deithiau afon o safon uwch, mae’r hyfforddiant deuddydd hwn yn canolbwyntio ar y lefel uchel o sgiliau personol, crebwyll ac arweinyddiaeth sydd eu hangen mewn sefyllfaoedd mwy heriol.  Mae’r cwrs yn cynnwys sgiliau padlo personol, sgiliau achub, diogelwch, arweinyddiaeth a sgiliau grŵp ynghyd â’r theori. 

 

Er mwyn dod yn Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn Uwch, rhaid i chi gwblhau’n llwyddiannus asesiad dau ddiwrnod, ymarferol ar y cyfan ar rannau o ddŵr gwyn, sy’n cynnwys teithiau addas ar afonydd.   Rhaid i Arweinyddion Caiacio Dŵr Gwyn Uwch gael y lefel o sgiliau personol, y gallu arweinyddol a’r crebwyll i arwain padlwyr gydag ystod o brofiad, hyd at, ac yn cynnwys safon dŵr gwyn uwch. 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn 

Yr Asesiad: 

 • Hyfforddiant Arweinydd Dŵr Gwyn Uwch (o fewn 3 blynedd)
 • BC Advanced WWS&R 
 • Cofrestru fel Arweinydd Cenhedloedd Prydain    
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
 • Dros 18 oed? 

 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS

Hyfforddiant: £180 y person  

Asesiad: £180 y person 

Diogelwch ac Achub Sylfaenol

Diogelwch ac Achub Sylfaenol  

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub mewn amgylchedd dŵr cysgodol, mae’r cwrs undydd ymarferol hwn yn cyflwyno’r prif sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithredu’n ddiogel ac i ddelio ag argyfyngau cyffredin.  Mae’r cwrs hwn yn cynnwys theori a chynllunio cyffredinol, yn ogystal â sut i achub o’r lan, ac achub o gwch.   Mae’r cwrs hwn yn agored i badlwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, mewn unrhyw grefft neu ddisgyblaeth, gyda dewis i achub o’r lan neu o gwch, gan roi’r cyfle a’r gefnogaeth i chi ddatblygu eich sgiliau diogelwch. 

GOFYNION CYN Y CWRS

 • Cymhwyster Paddle Explore neu 2 Seren (os yn cymryd rhan o gwch) neu o allu cyfatebol o gofio’r amgylchedd padlo a’r rheolaeth o’r cwch sydd ei angen i gwblhau’r cwrs. 
 • Yn gallu nofio mewn dillad padlo arferol. 

 

HYD Y CWRS

1 Diwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS £110 y person

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn (WWSR)

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn  14

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub mewn amgylchedd o ddŵr gwyn cyflym, mae’r cwrs ymarferol deuddydd hwn yn dysgu’r  sgiliau diogelwch ac achub syml ac ymarferol y gellir eu cymhwyso’n briodol i amgylchedd dŵr gwyn cymedrol.   Mae hyn yn cynnwys y strategaeth badlo ddiogel, achub nofiwr, a thechnegau cerdded trwy ddŵr bas.  Mae’r cwrs yma’n agored i badlwyr dŵr gwyn, mewn naill ai ganŵ neu gaiac, gan roi’r cyfle a’r gefnogaeth i chi ddatblygu eich sgiliau diogelwch a ac achub. 

GOFYNION CYN Y CWRS

 • Dylech fod yn hyderus yn nofio drwy ddŵr Gradd 2 
 • Dylech fod yn hyderus yn nofio mewn dillad padlo arferol, yn addas mewn amgylchedd o ddŵr symudol

 

HYD Y CWRS

2 Ddiwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS £170 y person


Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn Cyflym

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn Cyflym 

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub mewn dŵr gwyn gradd 3-4, mae’r cwrs ymarferol deuddydd hwn yn archwilio’r wybodaeth sy’n sail i’r sgiliau ac yn dysgu sgiliau ymarferol diogel y gellir eu cymhwyso’n briodol.   Mae’r hyfforddiant hwn yn datblygu’r egwyddorion a’r technegau a ddysgir fel rhan o’r hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn ac yn ystyried sut mae’n cymhwyso i’r amgylchedd o ddŵr cyflym, yn ogystal â chyflwyno’r cysyniad o waith tîm i roi strwythur mewn sefyllfa o argyfwng.   Os ydych yn badlwr dŵr gwyn, mae hwn yn gwrs gwych i chi ddatblygu eich sgiliau diogelwch ac achub i gefnogi eich hun a’ch cyd-badlwyr. 

GOFYNION CYN Y CWRS

 • Dylech fod yn hyderus o’ch gallu i gaiacio ar ddŵr gwyn gradd 3-4. 
 • Dylech fod yn hyderus yn nofio mewn dillad padlo arferol, yn addas mewn amgylchedd o ddŵr symudol.
 • Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn 
 • 16 oed neu hŷn 

 

HYD Y CWRS

2 Ddiwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS £170 y person


Hyfforddwr Padlo

Hyfforddwr Padlo 

 

Os ydych am fod yn Hyfforddwr Chwaraeon Padlo, bydd y cwrs deuddydd hwn sy’n cyfuno hyfforddiant ac asesiad yn eich cynorthwyo i gynnal gemau a gweithgareddau, i gefnogi dysgu, ysgogi antur a chyflwyno padlwyr newydd i’r grefft o badlo’n sefydlog. Ar y cwrs ymarferol hwn, byddwch yn dysgu sgiliau fel cael y grŵp wedi’u gwisgo’n iawn a’u cael i arnofio, gweithgareddau ymgyfarwyddo a sut i ddefnyddio teithiau byrion i gefnogi dysgu.  Mae’r cymhwyster hwn ar agor i bawb! 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

 • Diogelwch Sylfaenol a Hyfforddiant Achub
 • 14 oed neu hŷn
 • Ffurflen Gofrestru Hyfforddwr (CH) un o Genhedloedd Prydain 
 • Aelodaeth Genedlaethol

 

 

HYD Y CWRS

2 diwrnod, (09:00 - 17:00)

 

PRIS

 

 £200 y person 

Hyfforddiant Hyfforddwr Craidd

Pwyslais yr hyfforddiant yw: ‘arsylwi, dadansoddi a gweithredu’. Mae hyn yn golygu arbrofi gyda dulliau a thechnegau hyfforddi newydd. Yn y bôn, mae’n ymwneud â rhoi theori ar waith, gan roi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth sylfaenol i chi ynghyd â’r hyder i’w trosglwyddo i amrywiaeth o sefyllfaoedd hyfforddiant. 

Mae angen dilyn y cwrs deuddydd hwn cyn cael mynediad i hyfforddiant disgyblaeth-benodol

Hyfforddwr Canŵ a Chaiac (Dŵr cysgodol)


Hyfforddwr Canŵ a Chaiac (Dŵr cysgodol)

Os ydych am hyfforddi canŵio a chaiacio ar ddŵr cysgodol, mae’r hyfforddiant hwn dros ddeuddydd yn canolbwyntio ar sut i ddysgu’r sgiliau technegol a thactegol i badlwyr canŵ a chaiacau mewn amgylchedd o ddŵr cysgodol.   Bydd y cwrs yn eich helpu i gynllunio a chynnig sesiynau diogel a hwyliog sy’n galluogi’r dysgwyr i wneud cynnydd, a byddwch yn archwilio agweddau penodol i’ch helpu i hyfforddi dysgwyr nodweddiadol sy’n berthnasol i chi a’r amgylchedd o ddŵr cysgodol. 

 

Er mwyn dod yn Hyfforddwr Canŵ a Chaiac (Dŵr Cysgodol) rhaid i chi gwblhau asesiad undydd, sy’n ymarferol ar y cyfan, yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau hyfforddiant ymarferol a sgiliau diogelwch ac achub; gyda thrafodaeth a chwestiynu proffesiynol  ar ben hynny.   

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: 

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr 
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain   

Yr Asesiad:

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr  
 • Hyfforddiant i Hyfforddwyr Canŵ a Chaiac (Dŵr cysgodol) 
 • Cymhwyster Hyfforddiant eLearning
 • Gwiriadau’r Asesiad

Tystiolaeth o’r safonau isafswm sydd eu hangen:

 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 1 diwrnod dilys
 • Hyfforddiant Diogelu  
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • 16 oed neu hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS

Hyfforddiant: £200 y person  

 

Asesiad: £150 y person  

Hyfforddiant Canŵ Dŵr Gwyn

Hyfforddiant Canŵ Dŵr Gwyn 

Os ydych am hyfforddi canŵio ar ddŵr gwyn ar ddŵr cymedrol, mae’r cwrs hyfforddi deuddydd hwn yn canolbwyntio ar sut i ddysgu sgiliau technegol a thactegol i ganŵ-wyr ar ddŵr gwyn. Bydd y cwrs ymarferol hwn ar y cyfan yn eich helpu i gynllunio a chynnig sesiynau diogel a hwyliog sy’n galluogi’r dysgwyr i wneud cynnydd, a byddwch yn archwilio agweddau penodol i’ch helpu i hyfforddi dysgwyr nodweddiadol sy’n berthnasol i chi a’r amgylchedd o ddŵr gwyn. 

 

Er mwyn dod yn Hyfforddwr Canŵ Dŵr Gwyn, rhaid i chi gwblhau asesiad undydd, sy’n ymarferol ar y cyfan, yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau hyfforddiant ymarferol a sgiliau diogelwch ac achub; gyda thrafodaeth a chwestiynu proffesiynol ar ben hynny. 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: 

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr 
 • Arweinydd Canŵ 
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain   

Yr Asesiad:

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr  
 • Hyfforddiant i’r Hyfforddwyr Canŵio mewn Dŵr Gwyn 
 • Cymhwyster Hyfforddiant eLearning
 • Gwiriadau’r Asesiad

Tystiolaeth o’r safonau isafswm sydd eu hangen:

 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 1 diwrnod dilys
 • Hyfforddiant Diogelu  
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • 16 oed neu hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS

Hyfforddiant: £200 y person  

Asesiad: £150 y person  

 

Hyfforddiant Caiacio Dŵr Gwyn

Hyfforddiant Caiacio Dŵr Gwyn 

Os ydych yn awyddus i hyfforddi caiacio dŵr gwyn ar ddŵr cymedrol, mae’r hyfforddiant deuddydd hwn yn canolbwyntio ar ddysgu’r sgiliau technegol a thactegol sydd eu hangen ar gaiacwyr dŵr gwyn.  Bydd y cwrs ymarferol hwn yn eich helpu i gynllunio a chynnig sesiynau diogel a hwyliog sy’n galluogi’r dysgwyr i wneud cynnydd, a byddwch yn archwilio agweddau penodol i’ch helpu i hyfforddi rhai dysgwyr nodweddiadol sy’n berthnasol i chi a’r amgylchedd o ddŵr gwyn.  

Er mwyn dod yn Hyfforddwr Caiac Dŵr Gwyn, rhaid i chi gwblhau asesiad undydd, sy’n ymarferol ar y cyfan, yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau hyfforddiant ymarferol a sgiliau diogelwch ac achub; gyda thrafodaeth a chwestiynu proffesiynol  ar ben hynny.  

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: 

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr
 • Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn 
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain   

Yr Asesiad:

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr 
 • Hyfforddiant i’r Hyfforddwyr Caiacio mewn Dŵr Gwyn 
 • Cymhwyster Hyfforddiant eLearning
 • Gwiriadau’r Asesiad

Tystiolaeth o’r safonau isafswm sydd eu hangen:

 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 1 diwrnod dilys
 • Hyfforddiant Diogelu  
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • 16 oed neu hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS

Hyfforddiant: £200 y person  

 

Asesiad: £150 y person

Asesiad Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Caiac Dŵr Gwyn

Hyfforddwr Caiacio mewn Dŵr Gwyn (Dŵr Cyflym) 

Os ydych yn awyddus i hyfforddi caiacio dŵr gwyn ar ddŵr cyflym, mae’r hyfforddiant deuddydd hwn yn canolbwyntio ar ddysgu’r sgiliau technegol a thactegol sydd eu hangen ar gaiacwyr dŵr gwyn ar ddŵr cyflym.  Bydd y cwrs ymarferol hwn ar y cyfan yn eich helpu i gynllunio a chynnig sesiynau diogel a hwyliog sy’n galluogi’r dysgwyr i wneud cynnydd, a byddwch yn archwilio agweddau penodol i’ch helpu i hyfforddi rhai dysgwyr nodweddiadol sy’n berthnasol i chi a’r amgylchedd o ddŵr cyflym. 

 

Er mwyn dod yn Hyfforddwr Caiac Dŵr Gwyn (Dŵr Cyflym), rhaid i chi gwblhau asesiad undydd, sy’n ymarferol ar y cyfan, yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau hyfforddiant ymarferol a sgiliau diogelwch ac achub; gyda thrafodaeth a chwestiynu proffesiynol  ar ben hynny.  

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: 

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr
 • Arweinydd Caiac Dŵr Gwyn ar Ddŵr Cyflym 
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain   

Yr Asesiad:

 • Hyfforddiant Craidd i’r Hyfforddwyr 
 • Hyfforddwr Caiacio ar Ddŵr Gwyn (Dŵr Cyflym) 
 • Cymhwyster Hyfforddiant eLearning
 • Gwiriadau’r Asesiad

Tystiolaeth o’r safonau isafswm sydd eu hangen:

 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 1 diwrnod dilys
 • Hyfforddiant Diogelu  
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
 • 16 oed neu hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 - 17:00)

PRIS

Hyfforddiant: £200 y person  

 

Asesiad: £150 y person  

 

-

-