Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

I badlwyr o fri

British Canoe (BC) yw corff llywodraethu chwaraeon padlo yn y DU. Mae dyfarniad i bob gallu, ar ôl i chi ddeall sylfeini naill ai hyfforddi neu badlo personol daw’r dyfarniadau’n benodol i ddisgyblaethau.

Mae DGRhC yn gyffrous ei fod yn ddarparwr cwrs British Canoeing. Mae pob cwrs yn eithaf dwys ac yn dilyn amlinelliad strwythuredig sy’n cwmpasu ystod eang o sgiliau a theori.  Mae pob dyfarniad yn rhagofyniad i fynd ymlaen i’r nesaf ond gallai fod yn bosibl methu camau os oes gennych y profiad angenrheidiol.

Os nad ydych yn sicr ynghylch pa Gyrsiau British Canoeing sydd i chi, cysylltwch â ni a bydd y tîm yn fwy na pharod i roi cyngor.

British Canoeing Activities List
Modiwl Cymorth Padlfyrddio Sefyll BC

Mae’r cwrs hwn i gynorthwyo unrhyw un sydd am ennill mwy o wybodaeth am ddisgyblaeth arbenigol Padlfyrddio Wrth Sefyll (SUP).


 

Hyfforddiant Arweinydd Chwaraeon Padl

Mae’r Arweinydd Chwaraeon Padlo i padlwyr sydd am ymgymryd â chyfrifoldebau arwain ffurfiol mewn amgylcheddau dŵr llonydd, digyffro a’r nod yw cefnogi Arweinwyr i redeg tripiau diogel, hwyl o safon yn seiliedig ar anghenion a dyheadau eu grŵp.

Asesu Arweinydd Chwaraeon Padl

Mae’r Arweinydd Chwaraeon Padlo i padlwyr sydd am ymgymryd â chyfrifoldebau arwain ffurfiol mewn amgylcheddau dŵr llonydd, digyffro a’r nod yw cefnogi Arweinwyr i redeg tripiau diogel, hwyl o safon yn seiliedig ar anghenion a dyheadau eu grŵp.

Hyfforddiant Arweinydd Caiac Dŵr Gwyn

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau i arwain grŵp o badlwyr mewn lleoliadau priodol, hyd at amodau dŵr gwyn cymedrol ac i farnu’r amodau a safon y grŵp a gwneud penderfyniadau priodol ynghyd â’r angen i addasu cynlluniau’n ôl y gofyn.

Mae cynnwys cwrs Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn yn pwysleisio defnyddio stociau i gyflawni technegau addas a rheoli cwch mewn sefyllfaoedd go iawn.

Mae’r dyfarniad hwn i bobl sydd am arwain padlwyr cymwys mewn amgylchedd dŵr ‘cymedrol’.

Asesu Arweinydd Caiac Dŵr Gwyn

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau i arwain grŵp o badlwyr mewn lleoliadau priodol, hyd at amodau dŵr gwyn cymedrol ac i farnu’r amodau a safon y grŵp a gwneud penderfyniadau priodol ynghyd â’r angen i addasu cynlluniau’n ôl y gofyn.

Hyfforddiant Arweinydd Canŵ

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau personol sydd ei hangen i arwain grŵp o hyd at bedwar o ganw-wyr padlo unigol neu griwiau canŵ tri thandem, ar Ddŵr Gwyn Cymedrol a Dŵr Mewndirol Cymedrol.

Asesu Arweinydd Canŵ

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau personol sydd ei hangen i arwain grŵp o hyd at bedwar o ganw-wyr padlo unigol neu griwiau canŵ tri thandem, ar Ddŵr Gwyn Cymedrol a Dŵr Mewndirol Cymedrol.

Mae cynnwys y cwrs Arweinydd Canŵ yn pwysleisio defnyddio amryw dechnegau sy’n briodol i ddŵr sy’n symud, a dŵr gwyn agored, sy’n gofyn i’r padlwyr berfformio symudiadau priodol ac effeithiol mewn sefyllfaoedd go iawn

Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Sylfaenol

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer pob padlwr waeth beth fo'i fad o ddewis. Y nod yw addysgu sgiliau syml a diogel sy’n galluogi'r padlwr i ddatrys problemau syml sy’n codi wrth badlo.

Mae gan y wobr ddau nod:

  • Rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’r padlwr i'w alluogi i sicrhau ei ddiogelwch ei hun a phobl eraill
  • Rhoi’r sgiliau achub priodol i’r padlwr i'w alluogi i achub ei hun a/neu bobl eraill sy'n wynebu anhawster
Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn (WWSR)

Yn ei hanfod mae’r cwrs hwn i'r holl badlwyr dŵr gwyn. Y nod yw addysgu sgiliau syml a diogel y gellir eu defnyddio’n briodol.

Nodau’r Cwrs

· Gwella ymwybyddiaeth unigolion o sgiliau diogelwch yn yr afon.

· Addysgu sgiliau goroesi personol.

· Addysgu technegau achub llinell sylfaenol.

· Deall yr angen am strwythur mewn argyfwng

· Amlinellu protocolau achub sylfaenol sy’n blaenoriaethu diogelwch unigolion uwch bopeth.

· Cyflwyno a datblygu’r egwyddor ‘rhaff lân’

Hyfforddwr Chwaraeon Padlo

Hwn yw’r cam cyntaf ar y llwybr hyfforddiant chwaraeon padlo. Bydd yn eich cyflwyno i sylfeini ymarfer hyfforddiant da ac yn eich helpu i ddeall a hyfforddi agweddau technegol a thactegol ar agweddau o’ch chwaraeon.  Mae’n gwrs pedwar diwrnod, y gellir ei ledaenu dros ddau benwythnos. 

Hyfforddiant Hyfforddwr Craidd

Pwyslais yr hyfforddiant yw: ‘arsylwi, dadansoddi a gweithredu’. Mae hyn yn golygu arbrofi gyda dulliau a thechnegau hyfforddi newydd. Yn y bôn, mae’n ymwneud â rhoi theori ar waith, gan roi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth sylfaenol i chi ynghyd â’r hyder i’w trosglwyddo i amrywiaeth o sefyllfaoedd hyfforddiant. 

Mae angen dilyn y cwrs deuddydd hwn cyn cael mynediad i hyfforddiant disgyblaeth-benodol

Hyfforddiant Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Dŵr Dan Do

Mae’r cwrs hwn yn ystyried y theorïau a’r egwyddorion a drafodir yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr o ran cychod i Ddyfarniad Hyfforddwr Dŵr Dan Do.

Asesiad Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Dŵr Dan Do

Mae’r dyfarniad hwn i badlwyr a hoffai gael eu hyfforddi i ddysgu ar ddŵr dan do, a allai gael ei wneud mewn caiac, canŵ, neu asesiad disgyblaeth ddeuol i’r ddau. 

Rhaid cofrestru â British Canoeing cyn asesiad. Bydd hefyd yn rhoi mynediad i e-Ddysgu i chi sydd angen ei gwblhau cyn y diwrnod asesu.

Hyfforddiant Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Canŵ Dŵr Gwyn

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi canŵio ar ddŵr gwyn cymedrol.

Mae angen dilyn y cwrs deuddydd hwn cyn cael mynediad i'r asesiad disgyblaeth-benodol undydd.

 

Asesiad Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Canŵ Dŵr Gwyn

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi canŵio ar ddŵr gwyn cymedrol.

 

Rhaid cofrestru â British Canoeing cyn asesiad. Bydd hefyd yn rhoi mynediad i e-Ddysgu i chi sydd angen ei gwblhau cyn y diwrnod asesu.


 

 

Hyfforddiant Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Canŵ Dŵr Agored

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi canŵio ar ddŵr gwyn cymedrol.

 

Mae angen dilyn y cwrs deuddydd hwn cyn cael mynediad i'r asesiad disgyblaeth-benodol undydd.

 

Gallwch gofrestru am y dyfarniad hwn cyn neu ar ôl y cwrs hyfforddi. Dylech gofrestru ymlaen llaw, gan y bydd yn rhoi mynediad i chi at Ddyfarniad e-Ddysgu i Hyfforddwyr British Canoeing.


 

Asesu Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Canŵ Dŵr Agored

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi canwio  ar ddŵr agored.

 

Dylech gofrestru ymlaen llaw, gan y bydd yn rhoi mynediad i chi at Ddyfarniad e-Ddysgu i Hyfforddwyr British Canoeing.


Hyfforddiant Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Dull Rhydd

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi caiacio ar ddull rhydd.

Mae angen dilyn y cwrs deuddydd hwn cyn cael mynediad i'r asesiad disgyblaeth-benodol undydd.


Gallwch gofrestru am y dyfarniad hwn cyn neu ar ôl y cwrs hyfforddi. Dylech gofrestru ymlaen llaw, gan y bydd yn rhoi mynediad i chi at Ddyfarniad e-Ddysgu i Hyfforddwyr British Canoeing.

Asesu Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Caiac Dull Rhydd

x

Hyfforddiant Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Caiac Dŵr Gwyn

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi caiacio ar ddŵr gwyn cymedrol.

Asesiad Hyfforddwr Disgyblaeth Benodol - Caiac Dŵr Gwyn

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi caiacio ar ddŵr gwyn cymedrol.

 

Hyfforddi'r Meddwl (Canolradd)

Mae’r modiwl hwn i hyfforddwyr, rhieni a phadlwyr sydd â diddordeb mewn defnyddio seicoleg i wella perfformiad chwaraeon padlo.

-

-