ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r lefel sgiliau i chi i arwain grwp o badlwyr mewn lleoliadau priodol hyd at amodau dŵr gwyn cymedrol, ac i farnu’r amodau ynghyd â safon y grŵp er mwyn gwneud penderfyniadau priodol ynghylch a oes angen addasu cynlluniau ai peidio.

Mae’r cwrs Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn yn rhoi pwyslais ar sut mae rhwyfo, er mwyn gallu dysgu technegau addas a rheoli’r cwch mewn sefyllfaoedd go iawn.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer pobl sydd am arwain padlwyr cymwys mewn amgylchedd dŵr ‘cymedrol’.

 

Gofynion Cyn Y Cwrs

Hyfforddiant: Padlo at safon y Cymhwyster Dŵr Gwyn Cynyddol.

Asesu:

  • Hyfforddiant Arweinydd Dŵr Gwyn (o fewn 3 blynedd)
  • Cymhwyster Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn Canŵio Prydain neu Achub 3 Technegydd Achub Dŵr Gwyn
  • Cofrestru ag Arweinyddiaeth Cenhedloedd Prydain
  • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys
  • 16 oed neu'n hŷn

 

Dydy'r Dyddiadau Yma Ddim Yn Gweithio I Chi?

Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad (efallai y bydd angen isafswm niferoedd).

 

Rhesymau Dros Ddewis DGRhC?

Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.   Heb offer/dillad? Neu awydd rhoi cynnig ar ddillad/offer newydd ar yr afon? Mae gennym rai o’r dillad/offer diweddaraf ar y farchnad i chi roi cynnig arnynt.

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£180 y pen
HYD Y CWRS
2 ddiwrnod, (09:00 - 17:00)