Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn

 

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau i arwain grwp o badlwyr mewn lleoliadau priodol, hyd at amodau dŵr gwyn cymedrol ac i farnu’r amodau ynghyd â safon y grwp, a gwneud penderfyniadau priodol ynghyd â’r angen i addasu cynlluniau’n ôl y gofyn.

 

Mae’r cwrs Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn yn rhoi pwyslais ar sut i rwyfo, i ddysgu technegau addas a rheoli’r cwch mewn sefyllfaoedd go iawn.

Mae’r cymhwyster hwn i bobl sydd am arwain padlwyr cymwys mewn amgylchedd dwr ‘cymedrol’.

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: Padlo i safon y Wobr Dŵr Gwyn Graddedig

Yr Asesiad: 

  • Hyfforddiant Arweinydd Dŵr Gwyn (o fewn 3 blynedd)
  • BC WWS&R neu Rescue 3 WRT
  • Cofrestru fel Arweinydd Cenhedloedd Prydain    
  • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
  • 16 oed neu hŷn 

 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS

Hyfforddiant: £180 y person  

Asesiad: £180 y person 

 

Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.
Nid yw’r dyddiadau yma’n gweithio i chi?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai bydd isafswm rhifau yn berthnasol).