Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Profiad na fyddant yn ei anghofio’n fuan!

Ceisio meddwl am anrheg wreiddiol a chyffrous i’r ffrind sydd â phopeth? Efallai yr hoffech chi roi anrheg i’ch partner y gall y ddau ohonoch chi ei mwynhau? Neu efallai eich bod yn chwilio am anrheg Nadolig wefreiddiol i’ch teulu? Beth bynnag y bo’r achlysur, bydd tocynnau rhodd o Ganolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn eich gwneud yn boblogaidd gyda phawb!

Dewiswch o amrywiaeth o weithgareddau gwych yng Nghaerdydd sy’n addas i bob gallu a chyllideb! Yn addas i’r rhai 6+ oed*, bydd y tocynnau rhodd yn anrheg ddelfrydol ar gyfer y Nadolig, pen-blwydd, profiad priodas, ymddeoliad, pen-blwydd priodas neu ffordd o ddweud diolch.

Beth am ddewis eich hoff weithgaredd? Neu os nad ydych yn siŵr, prynwch docyn rhodd am swm penodol y gall y person arall ei ddefnyddio ar y gweithgaredd o’i ddewis yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd.

Gwybodaeth bwysig

Dosbarthu:  Caiff ein tocynnau rhodd eu cyflwyno’n awtomatig ar ffurf tocynnau rhithwir a chânt eu hanfon yn uniongyrchol i’ch mewnflwch (neu fewnflwch y cyfeiriad e-bost a nodwyd gennych), wedi’u hatodi i’ch e-bost cadarnhau. 

Sylwer:  Ar ôl gwneud y taliad, nid ydym yn cynnig unrhyw ad-daliadau. Mae tocynnau rhodd yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad rydych yn eu prynu. Rhaid bod dyddiad y gweithgaredd o fewn y cyfnod 12 mis a bydd yn dibynnu ar argaeledd. Dylid cadw lle ar gyfer gweithgareddau ymhell ymlaen llaw trwy ffonio 029 2082 9970 a dyfynnu rhif y tocyn. Ar ôl cadw’r lle, ni fydd modd canslo a chael yr arian yn ôl neu symud y sesiwn i ddyddiad gwahanol. Bydd yn rhaid cyflwyno allbrint o’r e-docyn ar ddiwrnod y gweithgaredd.

 

Talebau Anrheg
Rafftio Dŵr Gwyn

Heriwch y dyfroedd a phrofwch wefr ein cwrs dŵr gwyn cyffrous!  P'un a ydych ar eich pen eich hun neu gyda grŵp mawr o ffrindiau dewch i roi cynnig ar y gweithgaredd mwyaf poblogaidd a chymdeithasol o blith ein chwaraeon dŵr. Hyd at 6 o bobl mewn un rafft. 

Rafftio i’r Teulu

I bawb o bob oed... byddwn yn gostwng lefel y dŵr a chyflymder y dyfroedd fel y gall y teulu cyfan fwynhau rafftio ar y cwrs dŵr gwyn. Dyma’r gweithgaredd perffaith ar gyfer diwrnod o hwyl gyda’r teulu, neu i’r rheini sy’n edrych am brofiad rafftio mwy hamddenol. Hyd at 6 o bobl mewn un rafft.

Antur Awyr

Dewch am Antur Awyr! Bachwch harnais a byddwch yn barod i groesi’r cwrs rhaffau uchel uwchben y dŵr gwyllt. Rhowch her i’ch hun ar y rhwystrau, gan gynnwys Pont Burma, y Siglen Mwnci, Cropian Mewn Casgen, y Weiren Wib a mwy!

Syrffio Dan Do - Oedolion

Rhowch gynnig ar ein peiriant syrffio dan do cyffrous! Yn addas i ddechreuwyr pur a syrffwyr profiadol, bydd yr atyniad hwn yn rhoi cyfle i ymwelwyr syrffio’r dyfroedd yn y Brifddinas! Byddwch yn dechrau drwy reidio’r dŵr ar gorff-fwrdd cyn symud ymlaen i reidio’r tonnau ar eich traed. Ac nid dyna'r cyfan... mae'r ddwy lôn yn golygu y gall grwpiau o ffrindiau a theuluoedd herio'r tonnau gyda'i gilydd!

Syrffio Dan Do - Plentyn

Rhowch gynnig ar ein peiriant syrffio dan do cyffrous! Yn addas i ddechreuwyr pur a syrffwyr profiadol, bydd yr atyniad hwn yn rhoi cyfle i ymwelwyr syrffio’r dyfroedd yn y Brifddinas! Byddwch yn dechrau drwy reidio’r dŵr ar gorff-fwrdd cyn symud ymlaen i reidio’r tonnau ar eich traed. Ac nid dyna'r cyfan... mae'r ddwy lôn yn golygu y gall grwpiau o ffrindiau a theuluoedd herio'r tonnau gyda'i gilydd!

Tocyn Rhodd - £10

 

Methu penderfynu pa weithgaredd i’w ddewis? Felly, beth am roi tocyn rhodd gwerth £10 y gellir ei gyfnewid am unrhyw weithgaredd yn DGRhC yn anrheg?  Nod y tocyn yw cynnig hyblygrwydd.

 

Tocyn Rhodd - £25

 

Methu penderfynu pa weithgaredd i’w ddewis? Felly, beth am roi tocyn rhodd gwerth £25 y gellir ei gyfnewid am unrhyw weithgaredd yn DGRhC yn anrheg?  Nod y tocyn yw cynnig hyblygrwydd.

 

Tocyn Rhodd - £50

Methu penderfynu pa weithgaredd i’w ddewis? Felly, beth am roi tocyn rhodd gwerth £50 y gellir ei gyfnewid am unrhyw weithgaredd yn DGRhC yn anrheg?  Nod y tocyn yw cynnig hyblygrwydd.

Tocyn Rhodd - £100

Methu penderfynu pa weithgaredd i’w ddewis? Felly, beth am roi tocyn rhodd gwerth £100 y gellir ei gyfnewid am unrhyw weithgaredd yn DGRhC yn anrheg?  Nod y tocyn yw cynnig hyblygrwydd.