ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Chwilio am yr anrheg berffaith? Ddim yn siŵr pa rai o weithgareddau DGRhC y byddai eich ffrindiau neu'ch anwyliaid yn eu mwynhau fwyaf? Pwyswch y botwm BOOK NOW melyn a dewiswch yr opsiwn VOUCHERS.  Yna gallwch brynu taleb credyd am werth o'ch dewis a fydd yn cael ei e-bostio atoch.  Bydd hyn yn cynnwys cod y gellir ei ddefnyddio wrth dalu wrth archebu ar-lein gyda Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd. 

Mae talebau’n ddilys am 12 mis o'r dyddiad prynu.  Os bydd derbynnydd y daleb yn dewis archebu gweithgaredd sy'n fwy na gwerth y daleb, caiff gwerth y daleb ei ddidynnu wrth dalu.  Os yw'r derbynnydd yn dewis archebu gweithgaredd sy'n llai na gwerth y daleb, gellir cofnodi cod y daleb ar sawl achlysur nes bod cyfanswm y gwerth wedi’i ddefnyddio.  Ni ellir ad-dalu tocynnau rhodd. Mae rhagor o Delerau ac Amodau i’w gweld