ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dŵr symudol

Mae ein cyrsiau dŵr gwyn i bobl sy’n chwilio am her badlo anos.  Os ydych yn hyderus ar ddŵr sy’n symud ac yr hoffech brofi gwefr a chyffro padlo dyfroedd gwylltion, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau dŵr gwyn.

International Rafting Federation Activities List
Gweithdy Tywyswyr Rafftio y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol

Gweithdy Tywyswyr Rafftio y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol  

 

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer pobl sydd eisiau bod yn Dywyswyr Rafftio. Prif ddiben y cwrs yw datblygu sgiliau craidd ac

ennill gwybodaeth i’ch paratoi ar gyfer gyrfa fel tywysydd llwyddiannus.  

 

Caiff y pynciau canlynol eu cynnwys:

 

Sgiliau Corfforol - Technegau rafftio, hyfforddi a rheoli criw, technegau ar gyfer argyfyngau a gwaith achub.

 

Gwybodaeth Ddamcaniaethol ac Ymarferol - Cyfarpar (mathau a defnydd), gweithdrefnau diogelwch ac argyfwng, hydroleg yr afon, arweinyddiaeth ac arwyddion.

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant:

 • 16 oed neu’n hŷn 
 • Gallu nofio

 

Yr Asesiad: 

 • Llyfr cofnod 
 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
 • 18 oed neu’n hŷn 

 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Yr Asesiad: Ar gael ar gais.

 

PRIS

Hyfforddiant: £160 y person  

Yr Asesiad: Ar gael ar gais

 

Ddim yn cynnwys ffi’r Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol ar gyfer cymhwyso tywyswyr, £60, Arweinydd taith £90, Hyfforddwr £150.

Mae’r holl ddyfarniadau gan y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol yn ddilys am dair blynedd pan gânt eu cefnogi gan dystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys.

Gweithdy Rafft Aer y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol

Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol

Bydd y gweithdy hwn yn trafod y sgiliau sydd eu hangen i dywys/arwain grŵp mewn amgylchedd dŵr gwyn. 


Caiff y pynciau canlynol eu cynnwys:

Sgiliau Corfforol: Sgiliau padlo personol, rheoli grŵp, technegau argyfwng a gwaith achub.


Gwybodaeth Ddamcaniaethol ac Ymarferol: Cyfarpar (mathau a defnydd), gweithdrefnau diogelwch ac argyfwng, hydroleg yr afon, arweinyddiaeth, arwyddion, hyfforddi unigol ac mewn grŵp.

 

Cychod Dŵr Gwyn  

Mae'r Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol yn diffinio cychod dŵr gwyn hunan-lywio mewn dau gategori. Mae gan gychod ym mhob categori debygrwydd ac arddulliau arwain. Y gwahaniaeth allweddol rhwng pob categori yw ble mae unigolyn mewn perthynas â'r cwch a'r dull gyrru ymlaen. 

Categori A: yn cynnwys yr holl gychod sy'n gallu cario hyd at dri o bobl yn eistedd neu’n penlinio ar y cwch. Mae'r cychod hyn fel arfer yn cael eu gyrru gan ddefnyddio padlau neu ddwylo.


Categori B: yn cynnwys yr holl gychod lle mae'r person(au) sy'n eu defnyddio yn y dŵr yn bennaf. Mae'r crefftau hyn fel arfer yn cael eu gyrru gan ddefnyddio coesau, traed neu esgyll. 

Gweithdy Hyfforddwr Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer pobl sy'n dymuno dod yn Hyfforddwr Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol (IRF) a gydnabyddir yn fyd-eang fel y safon uchaf. Gall Hyfforddwyr IRF gyflwyno Rhaglen Hyfforddiant ac Addysg Tywyswyr (GTE), asesu tywyswyr ac arweinwyr teithiau. 

Bydd yr asesydd yn eich tywys drwy'r broses o redeg y rhaglen addysg tywyswyr. Yn ystod y gweithdy byddwch yn cymryd rhan mewn asesiad tywysydd ac arweinydd teithiau. Felly bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r lefel sydd ei hangen i basio asesiad. 

Gweithdy Caiacio Diogelwch y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer pobl sy'n dymuno dod yn Gaiacwr Diogelwch y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol (IRF) a gydnabyddir yn fyd-eang fel y safon uchaf. 

Mae Cymhwyster Caiac Diogelwch yr IRF yn 2 ddiwrnod o ddysgu sut i ddarparu diogelwch o'ch caiac yn ystod teithiau rafft.

Bydd y gweithdy yn cwmpasu digon o dasgau hwyliog i'ch helpu i'ch paratoi ar gyfer unrhyw senario ar daith rafft.  Bydd y gweithdy'n cwmpasu'r holl dechnegau argyfwng ac achub yn ogystal â dysgu damcaniaethol, deall hydroleg afonydd, arweinyddiaeth, signalau a briffio diogelwch. 

GOFYNION CYN Y CWRS 

Hyfforddiant:

 • 16 oed neu hŷn
 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 16 awr dilys (rhaid iddo gynnwys Adfywio Cardio-pwlmonaidd) 
 • Llyfr log o brofiad  

Asesiad:

 • Llyfr log o brofiad 
 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 16 awr dilys (rhaid iddo gynnwys Adfywio Cardio-pwlmonaidd) 
 • 18 oed neu’n hŷn