Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Pump Times
We advise that you check our advertised pump times before making your journey to CIWW. Pump times are subject to change on the day of the session.
27 May
- SUNDAY
10:00 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 16:45 8 CUMECS
28 May
- MONDAY
11:30 - 12:45 4 CUMECS
13:30 - 14:45 8 CUMECS
29 May
- TUESDAY
10:00 - 11:15 4 CUMECS
30 May
- WEDNESDAY
15:30 - 16:45 8 CUMECS
17:45 - 19:00 4 CUMECS
19:00 - 20:15 6 CUMECS
31 May
- THURSDAY
15:30 - 16:45 4 CUMECS
01 Jun
- FRIDAY
15:30 - 16:45 4 CUMECS
18:00 - 20:00 10 CUMEC
02 Jun
- SATURDAY
10:00 - 17:15 8 CUMECS
03 Jun
- SUNDAY
10:00 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 15:15 8 CUMECS
04 Jun
- MONDAY
NO SESSION -
05 Jun
- TUESDAY
NO SESSION -
06 Jun
- WEDNESDAY
11:00 - 12:15 4 CUMECS
15:00 - 16:15 4 CUMECS
17:45 - 19:00 4 CUMECS
19:00 - 20:15 6 CUMECS
07 Jun
- THURSDAY
NO SESSION -
08 Jun
- FRIDAY
15:30 - 16:45 8 CUMECS
18:00 - 20:00 10 CUMEC
09 Jun
- SATURDAY
10:30 - 18:15 8 CUMECS
10 Jun
- SUNDAY
10:00 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 15:15 8 CUMECS

BETH YW PARCIO A CHWARAE?

Mae sesiynau Parcio a Chwarae i badlwyr profiadol sydd â’u hoffer eu hunain ac sydd am fwynhau’r cyfan sydd gan y cwrs i’w gynnig! Cynheswch ar y dŵr llonydd, ymlaciwch ar y troellwr, a phrofwch dŵr gwyn 'ar alw’! Allai hi ddim bod yn symlach! Cynigiwn ystod o nodweddion i gychwyr canolradd a phrofiadol ... y cyfan sydd ei angen arnoch yw’r offer eich hun a cherdyn adnabod.  Dylech ddarllen yr amseroedd pwmp a hysbysebwyd gennym cyn dod i’r Ganolfan. Gall amseroedd pwmp newid ar ddiwrnod y sesiwn.  Rhaid i fyfyrwyr ddangos cerdyn NUS Extra dilys cyfredol i gael gostyngiad Parcio a Chwarae.

PRISIAU

Sesiynau ganol wythnos – oedolion* £10 y pen; plant (15 oed ac iau) a myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

Sadwrn a Sul– oedolion* £12.50 y pen; plant (15 oed ac iau) a myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

Parcio a Chwarae Dŵr Llonydd

Dydd Llun i ddydd Sul - oedolion a phlant £6 y pen

*Oedolion – 16+ oed 

CARDIAU ADNABOD

Mae angen i’r holl badlwyr fod â cherdyn adnabod Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd i ddefnyddio ein cyfleusterau Parcio a Chwarae. Mae’r cardiau’n costio £5 ac ar gael yn y dderbynfa.

Mae pob cerdyn adnabod yn para 12 mis, felly does ond angen i chi lenwi 1 copi o’r isod:

  • Ffurflen Gais Cerdyn Adnabod £5
  • CIWW – Ffurflen Ganiatâd Di-hyfforddiant
  • CIWW – Ffurflen Gais Diogelwch a Risg Di-hyfforddiant

Caiff y cerdyn hefyd ei ddefnyddio fel gwarant i’r bibiau rydym yn eu dosbarthu i sesiynau.  Caiff eich cerdyn ei gadw’n y dderbynfa wrth badlo, ac os na chaiff y bib ei ddychwelyd byddwn yn codi arnoch am gerdyn arall.  Hefyd, os anghofiwch eich cerdyn byddwn yn codi arnoch am un newydd ... felly dewch ag ef gyda chi! I weld pob Ffurflen a Thelerau ac Amodau, cliciwch yma.