Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Amseroedd Pwmp
Dylech ddarllen yr amseroedd pwmp a hysbysebwyd gennym cyn dod i’r Ganolfan. Gall amseroedd pwmp newid ar ddiwrnod y sesiwn.
26 Ebrill
- FRIDAY
14:30 - 15:45 8 CUMECS
18:00 - 20:00 10 CUMEC
27 Ebrill
- SATURDAY
09:30 - 17:15 8 CUMECS
28 Ebrill
- SUNDAY
10:00 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 15:45 8 CUMECS
29 Ebrill
- MONDAY
NO SESSION -
30 Ebrill
- TUESDAY
NO SESSION -
01 Mai
- WEDNESDAY
17:45 - 19:00 4 CUMECS
19:00 - 20:15 6 CUMECS
02 Mai
- THURSDAY
NO SESSION -
03 Mai
- FRIDAY
10:00 - 11:45 4 CUMECS
12:00 - 13:15 4 CUMECS
18:00 - 20:00 10 CUMEC
04 Mai
- SATURDAY
09:30 - 17:45 8 CUMECS
05 Mai
- SUNDAY
09:30 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 16:00 8 CUMECS
06 Mai
- MONDAY
NO SESSION -
07 Mai
- TUESDAY
NO SESSION -
08 Mai
- WEDNESDAY
17:45 - 19:00 4 CUMECS
19:00 - 20:15 6 CUMECS
09 Mai
- THURSDAY
NO SESSION -
10 Mai
- FRIDAY
18:00 - 20:00 10 CUMEC
11 Mai
- SATURDAY
10:00 - 17:45 8 CUMECS
12 Mai
- SUNDAY
09:30 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 16:00 8 CUMECS

BETH YW PARCIO A CHWARAE?

Mae sesiynau Parcio a Chwarae i badlwyr profiadol sydd â’u hoffer eu hunain ac sydd am fwynhau’r cyfan sydd gan y cwrs i’w gynnig! Cynheswch ar y dŵr llonydd, ymlaciwch ar y troellwr, a phrofwch dŵr gwyn 'ar alw’! Allai hi ddim bod yn symlach! Cynigiwn ystod o nodweddion i gychwyr canolradd a phrofiadol ... y cyfan sydd ei angen arnoch yw’r offer eich hun a cherdyn adnabod.  Dylech ddarllen yr amseroedd pwmp a hysbysebwyd gennym cyn dod i’r Ganolfan. Gall amseroedd pwmp newid ar ddiwrnod y sesiwn.  Rhaid i fyfyrwyr ddangos cerdyn NUS Extra dilys cyfredol i gael gostyngiad Parcio a Chwarae.

PRISIAU

Sesiynau ganol wythnos – oedolion* £10 y pen; plant (15 oed ac iau) a myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

Sadwrn a Sul– oedolion* £12.50 y pen; plant (15 oed ac iau) a myfyrwyr â cherdyn NUS Extra dilys* £5 y pen

Parcio a Chwarae Dŵr Llonydd

Dydd Llun i ddydd Sul - oedolion a phlant £6 y pen

*Oedolion – 16+ oed 

CARDIAU ADNABOD

Mae angen i’r holl badlwyr fod â cherdyn adnabod Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd i ddefnyddio ein cyfleusterau Parcio a Chwarae. Mae’r cardiau’n costio £5 ac ar gael yn y dderbynfa.

Mae pob cerdyn adnabod yn para 12 mis, felly does ond angen i chi lenwi 1 copi o’r isod:

  • Ffurflen Gais Cerdyn Adnabod £5
  • CIWW – Ffurflen Ganiatâd Di-hyfforddiant
  • CIWW – Ffurflen Gais Diogelwch a Risg Di-hyfforddiant

Caiff y cerdyn hefyd ei ddefnyddio fel gwarant i’r bibiau rydym yn eu dosbarthu i sesiynau.  Caiff eich cerdyn ei gadw’n y dderbynfa wrth badlo, ac os na chaiff y bib ei ddychwelyd byddwn yn codi arnoch am gerdyn arall.  Hefyd, os anghofiwch eich cerdyn byddwn yn codi arnoch am un newydd ... felly dewch ag ef gyda chi! I weld pob Ffurflen a Thelerau ac Amodau, cliciwch yma.