Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Cynigion Arbennig
Profwch ein rhaffau uchel
Antur Awyr £12 y pen
Partïon plant yn DGRhC
O £10 y plenty
Am beth rydych chi’n chwilio?
Gweithgareddau ar gael i blant o 6 oed ymlaen
HYB DGRhC
Yn y Wasg
Cwestiynau Cyffredin Archebu Ar-lein DGRhC

You can now book activities online at ciww.com. Here are the answers to some frequently asked questions about our new online booking system.

Yn y Wasg
Y 5 Awgrym Gorau Ar Gyfer Symud Ymlaen O Afonydd Gradd 3 I Radd 4

Read our top tips on how to make the jump from Grade 3 to Grade 4 rivers, from our expert instructor.

Yn y Wasg
3 Rheswm mai Tocynnau Rhodd DGRhC yw’r Anrheg Nadolig Orau yn 2020

Ni fu fawr o agweddau cadarnhaol ar eleni, ond gyda’r Nadolig yn brysur agosáu, mae’r holl ffocws yn troi ar sut y gallwn ddiweddu’r flwyddyn ar uchafbwynt! Os ydych chi’n cael trafferth meddwl am syniadau gwreiddiol am anrhegion i’ch anwyliaid, dyma dri rheswm sy’n gwneud Tocynnau Rhodd DGRhC yr anrhegion Nadolig gorau i’ch teulu a’ch ffrindiau.

Yn y Wasg
3 Afon Wych ar gyfer Padlo yn Ne Cymru

Er bod arfordir deheuol Cymru yn drwch gyda nifer o ddinasoedd mawr, nid oes rhaid i chi deithio ymhell tua’r gogledd i gyrraedd cefn gwlad hyfryd, ac mae tair afon o fewn awr mewn car o’r brifddinas, sy'n cynnig cyfleoedd padlo ysblennydd i ddechreuwyr a phadlwyr canolradd.  

Yn y Wasg
Canllaw i afonfyrddio ar gyfer dechreuwyr

Yn cyflwyno’r wefr fawr ddiweddaraf ym myd chwaraeon dŵr: afonfyrddio. Yn antur gyffrous a gwefreiddiol i’r rhai mentrus sy’n chwilio am brofiadau mwy heriol, mae afonfyrddio (a elwir hefyd yn hydrowibio) yn eich galluogi i fynd yn nes at y dyfroedd gwylltion gyda’ch corff a bwrdd yn unig. 

BOOK ONLINE NOW! ARCHEBWCH AR-LEIN NAWR! https://t.co/gH9PfwGagR
@CazLewi OPEN 👍book online and see you soon
Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae DGRhC yn bwriadu agor ei drysau ar ddechrau mis Mai. Edrychwn ymlaen a… https://t.co/xZcBKOUYrW
RT Whilst Half of Blue watch stayed in the city today responding to incidents,the other half were training… https://t.co/EIAPGnKl1m
RT Our firefighters regularly carry out training exercises utilising various skills and knowledge. These exercises are… https://t.co/6sOMmVmBOM
RT looking for something to look forward too? Read our latest blog, 21 things to do in Cardiff in 2021. It includes… https://t.co/lyv0kwinyg
RT Mae cymryd rhan yn y gweithgareddau dargyfeirio rydyn ni'n eu trefnu ar gyfer cleientiaid yn helpu i fagu hyder ac… https://t.co/PbyiTa21CD
@jazzer1977 Hi Paul, we will email you about this now.
RT We urge Government to ensure the EA is resourced to go beyond its normal testing & normal response rate for pollut… https://t.co/ULfySwOIe1
RT Mae ymgysylltiad cadarnhaol trwy weithgareddau drefnwyd gan ein tîm amlddisgyblaethol yn ein galluogi i helpu mwy &… https://t.co/pANILr1s3P