Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Cynigion Arbennig
Profwch ein rhaffau uchel
Antur Awyr £10 y pen
Partïon plant yn DGRhC
O £10 y plenty
Am beth rydych chi’n chwilio?
Gweithgareddau ar gael i blant o 6 oed ymlaen
HYB DGRhC
Yn y Wasg
Sut i Badlfyrddio: CANLLAW I DDECHREUWYR AR BADLFYRDDIO

Mae Padlfyrddio, neu SUP i roi’r enw cyffredin arno, yn parhau i fod yn boblogaidd iawn fel ffordd hwyliog o ymarfer corff, a modd unigryw o fynd i chwilota yn yr awyr agored.  Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i roi cynnig ar fyd rhyfeddol Padlfyrddio, a sut i wella yn y gamp.  

Yn y Wasg
Mae amser yn treiglo’n gyflym: 18 o bethau na chredwch chi ddigwyddodd 10 mlynedd yn ôl!

Er yn amlwg mai lansio DGRhC oedd digwyddiad mwyaf nodedig 2010, rydyn ni wedi penderfynu cnoi cil ar rai o’r pethau arwyddocaol eraill a fu’n cyfareddu'r cyhoedd ddegawd yn ôl. Dyma'r uchafbwyntiau:

Yn y Wasg
Pedwar peth i'w gwneud yn ystod eich ymweliad â dinas Caerdydd

P'un a ydych chi’n dod i Gaerdydd am benwythnos i weld yr holl olygfeydd neu wedi gwneud eich ffordd draw i brifddinas Cymru i weld y rygbi ac yn chwilio am weithgareddau i wneud y gorau o'ch ymweliad, mae digon o bethau i'w gwneud ar eich gwyliau yn ninas Caerdydd:

Yn y Wasg
Gweithgareddau addas i blant sy’n berffaith ar gyfer hanner tymor mis Chwefror

Os ydych chi'n chwilio am ffordd o wneud hanner tymor mis Chwefror (dydd Llun 17 – dydd Gwener 21 Chwefror) yn un bythgofiadwy, rydych chi’n ffodus iawn! Does dim eiliad o ddiflastod yng Nghaerdydd, gan fod cymaint o adloniant i blant o bob oedran yn y ddinas.

Yn y Wasg
Ton Dan Do - y ffordd berffaith o gael gwared â melan y gaeaf trwy syrffio

Yn berffaith ar gyfer syrffwyr brwd yn ogystal â dechreuwyr pur, dyluniwyd ein peiriant Ton Dan Do i gynnig holl gyffro syrffio i ymwelwyr, i ffwrdd o lannau oer y traeth. Yn DGRhC, mae efelychydd tonnau FlowRider® yn un o ychydig yn unig yn y DU ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn, felly gallwch fynd i syrffio boed yn law neu’n hindda.

Trespassing and jumping into the white water course at CIWW are NOT permitted. Entering the water in this way is ex… https://t.co/TaRfOQFgIF
@OliviaBeale @cardiffcouncil Hi Olivia. We are aware of the situation and have contacted our security company. Thank you.
Edrychwn ymlaen at ddathlu gyda chi cyn gynted ag y gallwn.
Yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth ar atal lledaeniad COVID-19 (Coronafeirws), rydym wedi gorfod cau ein drysau dros… https://t.co/fPZfPRb0DR
Eleni, rydyn ni'n dathlu ein 10fed pen-blwydd, felly fe benderfynon ni edrych yn ôl ar y newyddion a'r digwyddiadau… https://t.co/wtAAyXCRqG
We look forward to celebrating with you as soon as we’re able.
Following government advice on preventing the spread of COVID-19 (Coronavirus), we’ve had to temporarily close our… https://t.co/6j7LAYGjO1
This year, we’re celebrating our 10th anniversary, so we decided to look back at the significant news and events th… https://t.co/WWswDRpsXf
Following the advice from the Government regarding Covid-19/ Corona Virus, Cardiff Council has made the decision to… https://t.co/PJnv42tMIp