Yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru rydym wedi cau dros dro. Os ydych wedi trefnu archeb gyda ni yn y dyfodol agos byddwn yn cysylltu â chi i wneud trefniadau amgen. Mae ein talebau yn dal i fod ar gael ar-lein https://www.dgrhc.com/talebau-anrheg/ ac yn ddilys am gyfnod estynedig. Mae modd cysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ar info@ciww.com. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein cyfryngau cymdeithasol @cardiffintww

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Cynigion Arbennig
Profwch ein rhaffau uchel
Antur Awyr £10 y pen
Partïon plant yn DGRhC
O £10 y plenty
Am beth rydych chi’n chwilio?
Gweithgareddau ar gael i blant o 6 oed ymlaen
HYB DGRhC
Yn y Wasg
Y 5 Awgrym Gorau Ar Gyfer Symud Ymlaen O Afonydd Gradd 3 I Radd 4

Read our top tips on how to make the jump from Grade 3 to Grade 4 rivers, from our expert instructor.

Yn y Wasg
3 Rheswm mai Tocynnau Rhodd DGRhC yw’r Anrheg Nadolig Orau yn 2020

Ni fu fawr o agweddau cadarnhaol ar eleni, ond gyda’r Nadolig yn brysur agosáu, mae’r holl ffocws yn troi ar sut y gallwn ddiweddu’r flwyddyn ar uchafbwynt! Os ydych chi’n cael trafferth meddwl am syniadau gwreiddiol am anrhegion i’ch anwyliaid, dyma dri rheswm sy’n gwneud Tocynnau Rhodd DGRhC yr anrhegion Nadolig gorau i’ch teulu a’ch ffrindiau.

Yn y Wasg
3 Afon Wych ar gyfer Padlo yn Ne Cymru

Er bod arfordir deheuol Cymru yn drwch gyda nifer o ddinasoedd mawr, nid oes rhaid i chi deithio ymhell tua’r gogledd i gyrraedd cefn gwlad hyfryd, ac mae tair afon o fewn awr mewn car o’r brifddinas, sy'n cynnig cyfleoedd padlo ysblennydd i ddechreuwyr a phadlwyr canolradd.  

Yn y Wasg
Canllaw i afonfyrddio ar gyfer dechreuwyr

Yn cyflwyno’r wefr fawr ddiweddaraf ym myd chwaraeon dŵr: afonfyrddio. Yn antur gyffrous a gwefreiddiol i’r rhai mentrus sy’n chwilio am brofiadau mwy heriol, mae afonfyrddio (a elwir hefyd yn hydrowibio) yn eich galluogi i fynd yn nes at y dyfroedd gwylltion gyda’ch corff a bwrdd yn unig. 

Yn y Wasg
Canllaw i Ddechreuwyr ar Rafftio Dŵr Gwyn i'r Teulu

Oeddech chi'n gwybod bod Rafftio Dŵr Gwyn yn weithgaredd gwych i’r teulu? P'un a ydych yn chwilio am rywfaint o adloniant ar benwythnosau gyda'ch partner a'ch plant, neu a ydych am ddod â mwy o aelodau o'ch teulu ynghyd, mae ein cyrsiau Rafftio Dŵr Gwyn i’r teulu yn ddewis perffaith ar gyfer grwpiau mawr sy'n dymuno llywio'r tonnau gyda'i gilydd.

RT Mae cymryd rhan yn y gweithgareddau dargyfeirio rydyn ni'n eu trefnu ar gyfer cleientiaid yn helpu i fagu hyder ac… https://t.co/PbyiTa21CD
@jazzer1977 Hi Paul, we will email you about this now.
Following Welsh Gov advice, we will be closing CIWW from 19.12.20. We will be in contact with all of our customers… https://t.co/NpW2vCym3L
RT We urge Government to ensure the EA is resourced to go beyond its normal testing & normal response rate for pollut… https://t.co/ULfySwOIe1
RT Mae ymgysylltiad cadarnhaol trwy weithgareddau drefnwyd gan ein tîm amlddisgyblaethol yn ein galluogi i helpu mwy &… https://t.co/pANILr1s3P
RT Positive engagement via activities put on by our multi-disciplinary outreach team is enabling us to help more & mor… https://t.co/ZSAWvpIyH8
RT Brimming with enthusiasm on an @intraftfed #instructor workshop with @TrywerynNWWC and @cardiffintww #palmequipment https://t.co/wDmLZBvNKq
RT Heddiw, wnaeth criwiau o #CaerdyddCanolog, #GlynEbwy, #NewInn a #Merthyr hyfforddi achub dŵr cyflym yn… https://t.co/p2BODafCoi
RT Today, crews from #CardiffCentral, #EbbwVale , #NewInn and #Merthyr carried out swift water rescue training at… https://t.co/gGSpxuZigP
RT 44,691 PEOPLE WANT THE GOVERNMENT TO #ENDSEWAGEPOLLUTION. ..Now we have their attention, it's time for our voices… https://t.co/EEpB5hgLmR