ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Cynigion Arbennig
Profwch ein rhaffau uchel
Antur Awyr £12 y pen
Am beth rydych chi’n chwilio?
Gweithgareddau ar gael i blant o 6 oed ymlaen
HYB DGRhC
Yn y Wasg
Seren chwaraeon ifanc Gwion Williams yn y newyddion!

Dilynwch siwrnai'r padlwr slalom lleol Gwion Williams i ddod yn bencampwr Prydain a Chymru gyda'i lygaid yn barod i fynd i'r gemau Olympaidd.

Yn y Wasg
Park Jam 2023

Daeth Park Jam, a noddir gan arweinwyr y diwydiant Palm Equipment a Pyranha Kayaks, i'r amlwg fel dathliad o ysbryd cymuned. Roedd y digwyddiad hwn yn arddangos nid yn unig allu padlwyr ond hefyd ymroddiad y noddwyr i feithrin diwylliant o ddilyniant, addysg ac ysbrydoliaeth.

Yn y Wasg
Profwch Nofio Dŵr Agored yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Os ydych chi'n chwilio am amgylchedd dŵr diogel a newydd yng Nghaerdydd ar gyfer eich anturiaethau nofio, byddwch chi'n cael y cyfle yn fuan i blymio i'r sesiynau nofio dŵr agored cyffrous a gynigir yma yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, trwy gydol y flwyddyn, gan ddechrau'r wythnos nesaf.

Yn y Wasg
CIWW yn Creu Hanes fel Achrediad Gweithredwr Rafftio Cyntaf y Byd gan IRF

Mewn cyfnod hanesyddol i’r diwydiant chwaraeon antur, cyrhaeddodd Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (CIWW) garreg filltir arwyddocaol ym mis Mawrth 2022 drwy ddod yn weithredwr rafftio cyntaf y byd i dderbyn achrediad gan y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol (IRF). Mae'r cyflawniad arloesol hwn nid yn unig yn cadarnhau ymrwymiad CIWW i ddiogelwch ac ansawdd ond hefyd yn gosod safon newydd ar gyfer y diwydiant rafftio cyfan ledled y byd.

Yn y Wasg
Archwilio Bae Caerdydd yn Ddiogel ar SUP yr haf hwn

Wrth i'r haf gynhesu, does dim ffordd well o fwynhau harddwch syfrdanol Bae Caerdydd na thrwy badlfyrddio ar eich traed (SUPing). Gyda’i ddyfrffyrdd prydferth a’i awyrgylch bywiog, mae Bae Caerdydd yn gefndir perffaith ar gyfer profiad padlfyrddio cofiadwy. Ond gyda'n gilydd gadewch i ni sicrhau bod pawb yn cadw'n ddiogel allan ar y dŵr.