Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Cynigion Arbennig
Profwch ein rhaffau uchel
Antur Awyr £12 y pen
Partïon plant yn DGRhC
O £10 y plenty
Am beth rydych chi’n chwilio?
Gweithgareddau ar gael i blant o 6 oed ymlaen
HYB DGRhC
Yn y Wasg
Pam nad yw hwyl yr hydref a’r gaeaf ddim yn dod i ben yn DGRhC

Efallai bod yr haf yn dod i ben, ond dydy hynny ddim yn golygu bod rhaid i'r hwyl ddod i ben, yn enwedig o ran cael hwyl y tu allan. Felly gwisgwch mewn un o'n gwisgoedd gwlyb, a dewch i drochi yn y dŵr gydag un o'n gweithgareddau dŵr gwyn niferus sy'n cynnig amser cofiadwy drwy gydol y gaeaf.

Yn y Wasg
Tymor Newydd: Amser i Ddysgu Triciau Newydd?

Mae mis Medi yn nodi dechrau tymor newydd, ac mae'n amser perffaith i ddechrau pennod newydd a gwneud ambell addewid i chi’ch hun. Gyda’r momentwm ychwanegol sy'n dod ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae gosod nodau newydd a gwneud newidiadau yn ymddangos yn fwy cyraeddadwy heb flwyddyn gron newydd o'ch blaen. Felly, beth am fanteisio ar yr holl bethau sydd gan y mis newydd hwn i'w cynnig?

Yn y Wasg
DGRhC yn Ennill Gwobr Dewis Teithwyr Tripadvisor 2021

Mae’r Wobr Dewis Teithwyr yn dathlu atyniadau sy'n cynnig profiadau gwych cyson i deithwyr ledled y byd. Ac mae DGRhC newydd gael ei enwi yn y 10% uchaf o atyniadau ledled y byd, yn seiliedig ar ein hadolygiadau a'n sgoriau Tripadvisor o'r 12 mis diwethaf.

Yn y Wasg
Sut i Gael eich Dos o Badlfyrddio’r Haf Hwn

Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano yr haf hwn, mae padlfyrddio yn sicr o gynnig ychydig o hwyl, ffitrwydd, hwb ychwanegol i’ch hyder a chyfle i fwynhau’r awyr agored.

Yn y Wasg
Dewiswch O Blith Llu O Weithgareddau Gwefreiddiol Yr Haf Hwn

Yng Nghanolfan DGRhC, gwyddom fod gormod o bethau wedi'u canslo'n ddiweddar, felly rydym yma i gynnig profiadau hyd yn oed mwy gwefreiddiol i’r teulu er mwyn llenwi dyddiau’r haf pan fo’r ysgol ar gau gyda llawer o hwyl a sbri. 

PARK & PLAYERS - A quick reminder that sessions MUST be booked in advance via the BOOK NOW button at… https://t.co/Sv9zGc1YjJ
Ar hyn o bryd dim ond trwy e-bost y gellir cysylltu â CIWW ar info@ciww.com ond os hoffech siarad ag aelod o'r tîm,… https://t.co/DfA7fEOysb
Mae gennym le o hyd yn ein sesiwn Hotdogging Cyflymder Llawn ar gyfer 12 oed a mwy, £ 65 y pen. Archebwch trwy'r bo… https://t.co/p6HEetW7vg
Looking for some fun this Sunday afternoon?(21.11.21). We still have space on our Full Speed Hotdogging session for… https://t.co/pzoDvUbw3S
Huge thanks to all of Open Water Swimmers this year. Today (30.10.21) was the last session of the year and we look… https://t.co/CMt4XxY8vI
RT Learners from Niche Teach and St Iltyds out on the open water as part of our Entry into Public Services program🚒🚨 a… https://t.co/ZaTISWBs1M
RT I passed my Swiftwater and Flood Rescue Technician Instructor (SRTI) assessment today. It has been a lot of hard wo… https://t.co/cllWwGkZXy
RT HEY LOOK!! The 2022 race dates are out NOW! Get them in your diaries :-) @supjunkie_uk @SUPMagUKhttps://t.co/0gmv8IIB0g
Book now for the last two THURSDAYS of open water swimming. Saturdays will continue for those brave enough! https://t.co/Bfq6k7bfSR