ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Cynigion Arbennig
Profwch ein rhaffau uchel
Antur Awyr £12 y pen
Am beth rydych chi’n chwilio?
Gweithgareddau ar gael i blant o 6 oed ymlaen
HYB DGRhC
Yn y Wasg
DGRHC YN ENNILL GWOBR DEWIS TEITHWYR TRIPADVISOR 2022

Cyhoeddodd Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd heddiw ei fod wedi cael ei gydnabod gan Tripadvisor fel enillydd gwobr Travellers’ Choice 2022 am y 10% uchaf o atyniad yn y BYD! Mae'r wobr yn dathlu busnesau sydd wedi derbyn adolygiadau gwych gan geiswyr antur ledled y byd ar Tripadvisor dros y 12 mis diwethaf. Er mor heriol oedd y flwyddyn ddiwethaf, roedd tîm CIWW yn sefyll allan drwy ddarparu profiadau cadarnhaol yn gyson i'n holl gleientiaid.

Yn y Wasg
Mae’r Ŵyl Badlo 2022 yn ôl yn DGRhC

Dewch i ni edrych ymlaen at Ŵyl y Banc gwlyb a gwyllt ar ddechrau mis Mai pan fydd yr Ŵyl Badlo yn dychwelyd i ddathlu bod 10 mlynedd wedi mynd heibio ers agor y ganolfan. Dyma’r digwyddiad teuluol gorau posibl i’r rheiny sy’n hoffi’r dŵr, ychydig o antur, byrgyr, neu ddawnsio yn yr haul. Bydd ein pympiau yn defnyddio amrywiaeth o lifoedd drwy gydol y dydd, fel y gallwch fwynhau ystod o weithgareddau sy'n addas i blant 6 oed a hŷn.

Yn y Wasg
Mae dŵr o oer o fudd i chi, yn ddi-os.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar nofio dŵr oer? Efallai ei fod yn swnio fel gweithgaredd ar gyfer y bobl fwyaf anturus, ond mewn gwirionedd mae’n weithgaredd y gall pob un ohonom ei wneud ac mae’n cynnig llawer o fuddion.

Yn y Wasg
Hanner Tymor Mis Chwefror llawn cyffro gyda Chanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd

Chwilio am rywbeth i gyffroi’r plant yn ystod hanner tymor mis Chwefror? Ysgogwch nhw i adael y gwely i wneud gweithgaredd neu gwrs a fydd yn gwneud iddynt wenu o glust i glust!

Yn y Wasg
Pam nad yw hwyl yr hydref a’r gaeaf ddim yn dod i ben yn DGRhC

Efallai bod yr haf yn dod i ben, ond dydy hynny ddim yn golygu bod rhaid i'r hwyl ddod i ben, yn enwedig o ran cael hwyl y tu allan. Felly gwisgwch mewn un o'n gwisgoedd gwlyb, a dewch i drochi yn y dŵr gydag un o'n gweithgareddau dŵr gwyn niferus sy'n cynnig amser cofiadwy drwy gydol y gaeaf.

RYDYM YN LLOGI! Dewch i ymuno â'n tîm cyffrous, brwdfrydig ac angerddol yma yn CIWW. Mae gennym 3 swydd gyffrous a… https://t.co/s7oeIlBAze
We're hiring! Come and join our exciting, enthusiastic and passionate team here at CIWW. We have 3 exciting and di… https://t.co/83vSQX9ItK
CIWW will be closed on Monday, September 19th as we mark Her Late Majesty Queen Elizabeth II’s funeral and observe… https://t.co/mhhyrJmC97
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd sesiwn Parcio a Chwarae ar 31.08.22. Due to essential maintenance… https://t.co/g910z0dbck
Thanks y’all! https://t.co/FDbQZRa1YG
PARK & PLAYERS - A quick reminder that sessions MUST be booked in advance via the BOOK NOW button at… https://t.co/Sv9zGc1YjJ
Ar hyn o bryd dim ond trwy e-bost y gellir cysylltu â CIWW ar info@ciww.com ond os hoffech siarad ag aelod o'r tîm,… https://t.co/DfA7fEOysb
Mae gennym le o hyd yn ein sesiwn Hotdogging Cyflymder Llawn ar gyfer 12 oed a mwy, £ 65 y pen. Archebwch trwy'r bo… https://t.co/p6HEetW7vg