ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn 12 oed neu'n hŷn. 


Yn cynnwys troadau, troellau a phob math arall o gyffro, mae cwrs dŵr gwyn DGRhC yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am antur ac mae’n ffordd wych o ymarfer eich sgiliau yn y dŵr! Gyda ni mae’r unig gyfle i Rafftio Dŵr Gwyn yn ninas Caerdydd! 


Mae ein gweithgaredd Rafftio Dŵr Gwyn yn addas ar gyfer teuluoedd, partïon a grwpiau o ffrindiau fel ei gilydd! Mae lle i hyd at 6 o bobl mewn rafft, fodd bynnag, os yw eich grŵp yn fwy na 6, mae croeso i chi archebu nifer o rafftiau neu leoedd ar rafft. 


Mae argaeledd ar ein calendr yn fyw, felly os nad yw dyddiad/amser penodol yn ymddangos fel un y gellir ei archebu, mae hyn oherwydd bod y sesiwn eisoes yn llawn neu nad ydym yn gweithredu'r gweithgaredd hwn ar y diwrnod rydych yn chwilio amdano. 


Os nad ydych yn archebu pob un o'r 6 lle ar rafft, bydd cwsmeriaid eraill ar eich rafft gyda chi. 


Rydym yn cyflenwi siwtiau gwlyb, esgidiau dŵr, helmedau a chymhorthion arnofio fel rhan o bris y gweithgaredd. 


Drwy barhau i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau DGRhC gydag Hyfforddwr' sydd i’w gweld yma 

 

Beth sydd ei angen arnoch

  1.  Tywel
  2. Dillad nofio
  3. Darn £1 ar gyfer y loceri

Mae DGRhC yn darparu'r holl offer arbenigol arall sydd eu hangen i gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn - e.e. switiau gwlyb, esgidiau dŵr, helmedau a chymhorthion arnofio.  


Gofynion

  •  12+ oed
  • Hyderus yn y dŵr ac o'i amgylch

Amserlen

 Sesiwn 2 awr - gan gynnwys gwisgo’r dillad a’r offer addas, a chael brîff diogelwch

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£65 y pen
AMSER Y SESIWN
Tua 2 awr
Oedran
Rhaid i gyfranogwyr fod yn 12 oed neu'n hŷn.
Offer
Darperir yr holl hyfforddiant ac offer arbenigol