Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Cadw’r plant yn brysur!

Cyflwynwch eich plant i chwaraeon dŵr dros wyliau’r ysgol gydag ystod o gyrsiau i blant dros 6 oed. Mae cyrsiau fel rheol yn para 5 diwrnod ac yn cynnig ystod o weithgareddau o ddysgu syrffio, canŵio, caiacio ac mewn rhai achosion cael blas ar bopeth – ac maen nhw’n eithriadol o boblogaidd ymhlith plant a rhieni!

Does angen profiad blaenorol ar eich plentyn, a gall ddechrau o’r dechrau, neu fod am ddatblygu ei sgiliau padlo ymhellach. Caiff sgiliau eu dysgu drwy amrywiaeth o gemau ac ymarferion hwyl i ddatblygu technegau drwy’r cwrs, a rhoddir digon o amser i theori ac ystyriaethau diogelwch. 

Felly cofrestrwch eich padlwyr bach heddiw iddynt gael gwyliau ysgol i’w gofio! Gallwch hyd yn oed fwynhau’r hwyl gyda nhw yn ein Sesiwn Blas ar Badlo i’r Teulu a sesiynau Rafftio i’r Teulu.