Rhaid archebu gweithgareddau* ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion galw heibio. *Gall Parcio a Chwaraewyr sy'n mynychu sesiwn heb archebu ymlaen llaw gael eu gwrthod neu godi ffi ychwanegol o £5 y person os na fyddant yn archebu ymlaen llaw ar-lein.

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Gloywi sgiliau achub bywyd

Beth bynnag fo’ch anghenion cymorth cyntaf – busnes neu bersonol- gallwch gynnal cyrsiau hyfforddiant o’r radd flaenaf sy’n addas i chi. Rhowch y sgiliau a’r hyder i chi’ch hun sicrhau eich bod yn gwybod beth i’w wneud pe bai argyfwng cymorth cyntaf, drwy drefnu cwrs cymorth cyntaf yn DGRhC.

First Aid Activities List
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - 3 Diwrnod

Gall person â sgiliau Cymorth Cyntaf reoli digwyddiad nes bod nyrs, doctor neu ambiwlans yn cyrraedd a gall fodloni gofynion iechyd a diogelwch tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cwrs tri diwrnod gyda modiwlau yw hwn.

Achub Argyfwng a Gofal Cymorth Cyntaf - 2 Ddiwrnod

Achub Argyfwng a Gofal Cymorth Cyntaf - 2 Ddiwrnod

Gloywi Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ( 2 Ddiwrnod)

Cwrs modiwlaidd deuddydd i anghenion statudol a gweithle, sy’n cyflwyno dull systemataidd o gymorth cymorth a rheoli anafiadau.  Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddysgu a gwaith ymarferol wedi’u cymysgu i mewn i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Rhaid bod gan ymgeiswyr dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith gyfredol i ddilyn y cwrs hwn. 

Cymorth Cyntaf i Blant ( 2 Ddiwrnod)

Caiff y cwrs hwn ei gynnal dros ddeuddydd ac mae’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth allweddol sydd eu hangen ar rieni i roi cymorth cyntaf hanfodol i achub bywydau babanod a phlant.

Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gwaith ( 1 Diwrnod)

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn eich helpu i fodloni’r gofynion rheoliadol sydd arnoch chi os yw eich asesiad risg yn dangos bod hyfforddiant cymorth cyntaf ar brotocolau mewn argyfwng yn unig yn ddigonol ar gyfer eich gweithle.

Gloywi Cymorth Cyntaf Blynyddol ( 3 Awr)

Mae'r cwrs gloywi tair awr hwn yn rhoi cyfle i swyddogion cymorth cyntaf cymwys ymarfer a diweddaru eu sgiliau. Gellir ymgymryd â'r cwrs hwn ar unrhyw adeg, ar yr amod bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf ddilys.