Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Gloywi sgiliau achub bywyd

Beth bynnag fo’ch anghenion cymorth cyntaf – busnes neu bersonol- gallwch gynnal cyrsiau hyfforddiant o’r radd flaenaf sy’n addas i chi. Rhowch y sgiliau a’r hyder i chi’ch hun sicrhau eich bod yn gwybod beth i’w wneud pe bai argyfwng cymorth cyntaf, drwy drefnu cwrs cymorth cyntaf yn DGRhC.