Rhaid archebu gweithgareddau* ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion galw heibio. *Gall Parcio a Chwaraewyr sy'n mynychu sesiwn heb archebu ymlaen llaw gael eu gwrthod neu godi ffi ychwanegol o £5 y person os na fyddant yn archebu ymlaen llaw ar-lein.

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn eich helpu i fodloni’r gofynion rheoliadol sydd arnoch chi os yw eich asesiad risg yn dangos bod hyfforddiant cymorth cyntaf ar brotocolau mewn argyfwng yn unig yn ddigonol ar gyfer eich gweithle.

Mae’r cwrs i bobl sydd am gael hyfforddiant mewn cymorth cyntaf brys ac mae’n arbennig o addas i swyddogion cymorth cyntaf dynodedig. Mae cynnwys y cwrs hwn yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol am gymorth cyntaf sy’n addas i’r gweithle, gan gynnwys i bobl sy’n gweithio yn yr awyr agored.

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
O 16 oed
Hyd y Cwrs
1 Diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£110 y pen