Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu i fodloni eich gofynion rheoleiddiol os yw’ch asesiad risg yn nodi bod hyfforddiant cymorth cyntaf sy’n cwmpasu protocolau brys yn ddigonol i’r gweithle.

Mae’r cwrs hwn i bobl sydd am gael eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf brys ac mae’n arbennig o addas i swyddogion cymorth cyntaf enwebedig.  Mae cyd-destun y cwrs hwn yn rhoi lefel gadarnhaol o wybodaeth am gymorth cyntaf sy’n addas i’r gweithle, gan gynnwys i bobl sy’n gweithio tu allan.

23 Gorffennaf 2019

20 Awst 2019

20 Medi 2019

18 Hydref 2019

13 Tachwedd 2019

10 Rhagfyr 2019

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
1 diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£60 y pen
Archebu nawr