Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Ffoniwch ni i drefnu
Dod o Hyd i Ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Amserau Agor
DGRhC
Llun Maw Iau Sad Sul
09:00 - 17:00

Mer Gwe
09:00 - 20:30 (Ar gau 17:00 - bob yn ail ddydd Gwener yn ystod y Gaeaf - Ffoniwch i gadarnhau’r dyddiadau)

Gwyliau Banc
10:00 - 16:00

Caffi
Mer Iau
9:30 - 17:00

Sad
09:00 - 18:00

Sul
10:00 - 16:30

-
-

CYSYLLTWCH HEDDIW
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, hoffem glywed gennych
Amseroedd Pwmp
Dylech ddarllen yr amseroedd pwmp a hysbysebwyd gennym cyn dod i’r Ganolfan. Gall amseroedd pwmp newid ar ddiwrnod y sesiwn.
17 Hydref
- THURSDAY
NO SESSION -
18 Hydref
- FRIDAY
18:00 - 20:00 10 CUMEC
19 Hydref
- SATURDAY
10:30 - 15:15 8 CUMECS
20 Hydref
- SUNDAY
10:30- 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 15:15 8 CUMECS
21 Hydref
- MONDAY
14:30 - 15:45 8 CUMECS
22 Hydref
- TUESDAY
NO SESSION -
23 Hydref
- WEDNESDAY
17:45 - 19:00 4 CUMECS
19:00 - 20:15 6 CUMECS
24 Hydref
- THURSDAY
NO SESSION -
25 Hydref
- FRIDAY
18:00 - 20:00 10 CUMEC
26 Hydref
- SATURDAY
10:30 - 15:00 8 CUMECS
27 Hydref
- 10:00 -12:15
4 CUMECS 12:15 - 13:15
6 CUMECS 13:30 - 16:00
8 CUMECS
SUT I GYRRAEDD YMA

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS:  Cymerwch y trên o Gaerdydd Ganolog i’r Barri neu Ben-y-bont ar Ogwr gan adael y trên yng ngorsaf drenau Cogan. Yna cerddwch dros bont Pont y Werin i Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Ewch ar fws gwasanaeth 7 neu 9 yng Nghaerdydd. Maent yn teithio’n rheolaidd o ganol y ddinas a Bae Caerdydd. Am amserlenni ewch i www.traveline-cymru.info

MEWN CAR: Dilynwch arwyddion brown Bae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yr A4232.

Llywiwr Lloeren: CF11 0SY

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN
METHU DOD O HYD I’R ATEB GYFERBYN? CYFLWYNWCH EICH HOLIADUR YMA A BYDDWCH YN YMATEB I CHI O FEWN 24 AWR.
Q
Ydych chi’n gohirio gweithgareddau pan fo’r tywydd yn wael?
A

Caiff gweithgareddau eu cynnal boed law neu hindda. Byddwn yn gohirio rhai gweithgareddau os bydd y tywydd yn ddifrifol, er enghraifft, os bu eira neu rew mawr, neu wyntoedd cryfion.

Q
Oes rhaid i mi fod yn nofiwr da?
A

Na, byddwch yn gwisgo cymorth hynofedd (rhag ofn i chi ddisgyn i mewn i’r dŵr). Byddwch yn cael eich sblasio (sy’n ychwanegu at yr hwyl!)

Q
Oes rhaid i mi archebu ymlaen llaw?
A

Oes, ar gyfer pob gweithgaredd ac eithrio Llogi Beiciau – ond ffoniwch ni i holi a oes gweithgareddau ar gael cyn cychwyn am y ganolfan.

Q
Beth yw'r uchder / oedran isafswm?
A

Mae’r gweithgareddau yn addas ar gyfer plant 6 oed a hŷn. Ar gyfer y Don Dan Do, ni chewch fod yn llai na 107cm o daldra. Ar gyfer yr Antur Awyr, ni chewch fod yn llai na 132cm o daldra (107cm a mwy yng nghwmni oedolyn) ac ni ddylech bwyso mwy ag 18 stôn. Ar gyfer y Wal Ddringo, ni chewch fod yn llai 107cm o daldra.

Q
Beth sydd angen i mi ddod â / gwisgo?
A

Byddwn ni’n darparu'r holl offer sydd ei angen arnoch i gymryd rhan yn eich gweithgaredd gan gynnwys:
- Gwisgoedd gwlyb
- Bŵts gwisgoedd gwlyb
- Cymorth hynofedd
- Helmed

Bydd angen i chi ddod â’r canlynol:
- Dillad nofio i’w gwisgo o dan y siwt wlyb (pan fydd hi’n oer iawn efallai yr hoffech ddod ag eitem o ddillad nad yw wedi’i wneud o gotwm i’w wisgo o dan y siwt wlyb e.e. siaced denau neu fest.
- Tywel
- Darn £1 ar gyfer y locer

Mae gennym ystafelloedd newid, cawodydd a loceri ar y safle (bydd angen darn £1 arnoch) I sicrhau fod eich gweithgaredd yn dechrau’n brydlon, gofalwch eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn yr amser dechrau er mwyn cofrestru yn y dderbynfa a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol.

Q
Pa mor bell ydych chi o Ganol Dinas Caerdydd?
A

Rydyn ni yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, sydd ond 10 munud yn y car o ganol y ddinas.