Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Ffoniwch ni i drefnu
Dod o Hyd i Ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Amserau Agor
DGRhC
please email us - info@ciww.com
. From midnight on 19th Dec CIWW will be closed as per government advice and we will not be contactable via phone. From 04.01.21 onwards, we will be responding to email enquiries on info@ciww.com

No drop-in customers!
ALL ACTIVITIES MUST BE PRE-BOOKED (INCLUDING PARK AND PLAY)

Caffi
-
CLOSE

-
.

CYSYLLTWCH HEDDIW
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, hoffem glywed gennych

 

Amseroedd Pwmp
Dylech ddarllen yr amseroedd pwmp a hysbysebwyd gennym cyn dod i’r Ganolfan. Gall amseroedd pwmp newid ar ddiwrnod y sesiwn.
SUT I GYRRAEDD YMA

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS:  Cymerwch y trên o Gaerdydd Ganolog i’r Barri neu Ben-y-bont ar Ogwr gan adael y trên yng ngorsaf drenau Cogan. Yna cerddwch dros bont Pont y Werin i Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Ewch ar fws gwasanaeth 7 neu 9 yng Nghaerdydd. Maent yn teithio’n rheolaidd o ganol y ddinas a Bae Caerdydd. Am amserlenni ewch i www.traveline-cymru.info

MEWN CAR: Dilynwch arwyddion brown Bae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yr A4232.

Llywiwr Lloeren: CF11 0SY

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN
METHU DOD O HYD I’R ATEB GYFERBYN? CYFLWYNWCH EICH HOLIADUR YMA A BYDDWCH YN YMATEB I CHI O FEWN 24 AWR.
Q
Ydych chi’n gohirio gweithgareddau pan fo’r tywydd yn wael?
A

Caiff gweithgareddau eu cynnal boed law neu hindda. Byddwn yn gohirio rhai gweithgareddau os bydd y tywydd yn ddifrifol, er enghraifft, os bu eira neu rew mawr, neu wyntoedd cryfion.

Q
Oes rhaid i mi fod yn nofiwr da?
A

Na, byddwch yn gwisgo cymorth hynofedd (rhag ofn i chi ddisgyn i mewn i’r dŵr). Byddwch yn cael eich sblasio (sy’n ychwanegu at yr hwyl!)

Q
Oes rhaid i mi archebu ymlaen llaw?
A

Oes, ar gyfer pob gweithgaredd ac eithrio Llogi Beiciau – ond ffoniwch ni i holi a oes gweithgareddau ar gael cyn cychwyn am y ganolfan.

Q
Beth yw'r uchder / oedran isafswm?
A

Mae’r gweithgareddau yn addas ar gyfer plant 6 oed a hŷn. Ar gyfer y Don Dan Do, ni chewch fod yn llai na 107cm o daldra. Ar gyfer yr Antur Awyr, ni chewch fod yn llai na 132cm o daldra (107cm a mwy yng nghwmni oedolyn) ac ni ddylech bwyso mwy ag 18 stôn. Ar gyfer y Wal Ddringo, ni chewch fod yn llai 107cm o daldra.

Q
Beth sydd angen i mi ddod â / gwisgo?
A

Byddwn ni’n darparu'r holl offer sydd ei angen arnoch i gymryd rhan yn eich gweithgaredd gan gynnwys:
- Gwisgoedd gwlyb
- Bŵts gwisgoedd gwlyb
- Cymorth hynofedd
- Helmed

Bydd angen i chi ddod â’r canlynol:
- Dillad nofio i’w gwisgo o dan y siwt wlyb (pan fydd hi’n oer iawn efallai yr hoffech ddod ag eitem o ddillad nad yw wedi’i wneud o gotwm i’w wisgo o dan y siwt wlyb e.e. siaced denau neu fest.
- Tywel
- Darn £1 ar gyfer y locer

Mae gennym ystafelloedd newid, cawodydd a loceri ar y safle (bydd angen darn £1 arnoch) I sicrhau fod eich gweithgaredd yn dechrau’n brydlon, gofalwch eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn yr amser dechrau er mwyn cofrestru yn y dderbynfa a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol.

Q
Pa mor bell ydych chi o Ganol Dinas Caerdydd?
A

Rydyn ni yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, sydd ond 10 munud yn y car o ganol y ddinas.