Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Ffoniwch ni i drefnu
Dod o Hyd i Ni
Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY
Amserau Agor
CIWW
Mon Tue Thur Sat Sun
09:00 - 16:30

Wed
Fri
09:00 - 16:30 (Ar gau 17:00 - bob yn ail ddydd Gwener yn ystod y Gaeaf - Ffoniwch i gadarnhau’r dyddiadau)

Gwyliau Banc
10:00 - 16:00

Caffi
Mon Tues
Ar gau

Wed Thurs
9:30 - 17:00

Fri
09:00 - 17:00

Sat
09:00 - 18:00

Sunday
10:00 - 16:30

Nodwch y byddwn ar gael o: 24 Rhag 2017 tan 2 Ionawr 2018
Ar gau

CYSYLLTWCH HEDDIW
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, hoffem glywed gennych
Pump Times
We advise that you check our advertised pump times before making your journey to CIWW. Pump times are subject to change on the day of the session.
27 May
- SUNDAY
10:00 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 16:45 8 CUMECS
28 May
- MONDAY
11:30 - 12:45 4 CUMECS
13:30 - 14:45 8 CUMECS
29 May
- TUESDAY
10:00 - 11:15 4 CUMECS
30 May
- WEDNESDAY
15:30 - 16:45 8 CUMECS
17:45 - 19:00 4 CUMECS
19:00 - 20:15 6 CUMECS
31 May
- THURSDAY
15:30 - 16:45 4 CUMECS
01 Jun
- FRIDAY
15:30 - 16:45 4 CUMECS
18:00 - 20:00 10 CUMEC
02 Jun
- SATURDAY
10:00 - 17:15 8 CUMECS
03 Jun
- SUNDAY
10:00 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 15:15 8 CUMECS
04 Jun
- MONDAY
NO SESSION -
05 Jun
- TUESDAY
NO SESSION -
06 Jun
- WEDNESDAY
11:00 - 12:15 4 CUMECS
15:00 - 16:15 4 CUMECS
17:45 - 19:00 4 CUMECS
19:00 - 20:15 6 CUMECS
07 Jun
- THURSDAY
NO SESSION -
08 Jun
- FRIDAY
15:30 - 16:45 8 CUMECS
18:00 - 20:00 10 CUMEC
09 Jun
- SATURDAY
10:30 - 18:15 8 CUMECS
10 Jun
- SUNDAY
10:00 - 12:15 4 CUMECS
12:15 - 13:15 6 CUMECS
13:30 - 15:15 8 CUMECS
SUT I GYRRAEDD YMA

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS Cymerwch y trên o Gaerdydd Ganolog i’r Barri neu Ben-y-bont ar Ogwr gan adael y trên yng ngorsaf drenau Cogan. Yna cerddwch dros bont Pont y Werin i Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Ewch ar fws gwasanaeth 7 neu 9 yng Nghaerdydd. Maent yn teithio’n rheolaidd o ganol y ddinas a Bae Caerdydd. Am amserlenni ewch i www.traveline-cymru.info MEWN CAR Dilynwch arwyddion brown Bae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yr A4232.

Llywiwr Lloeren: CF11 0SY

CWESTIYNAU CYFFREDIN
METHU DOD O HYD I’R ATEB GYFERBYN? CYFLWYNWCH EICH HOLIADUR YMA A BYDDWCH YN YMATEB I CHI O FEWN 24 AWR.
Q
Ydych chi’n gohirio gweithgareddau pan fo’r tywydd yn wael?
A

Caiff gweithgareddau eu cynnal boed law neu hindda. Byddwn yn gohirio rhai gweithgareddau os bydd y tywydd yn ddifrifol, er enghraifft, os bu eira neu rew mawr, neu wyntoedd cryfion.

Q
Oes rhaid i mi fod yn nofiwr da?
A

Na, byddwch yn gwisgo cymorth hynofedd (rhag ofn i chi ddisgyn i mewn i’r dŵr). Byddwch yn cael eich sblasio (sy’n ychwanegu at yr hwyl!)

Q
Oes rhaid i mi archebu ymlaen llaw?
A

Oes, ar gyfer pob gweithgaredd ac eithrio Llogi Beiciau – ond ffoniwch ni i holi a oes gweithgareddau ar gael cyn cychwyn am y ganolfan.

Q
Beth yw'r uchder / oedran isafswm?
A

Mae’r gweithgareddau yn addas ar gyfer plant 6 oed a hŷn. Ar gyfer y Don Dan Do, ni chewch fod yn llai na 107cm o daldra. Ar gyfer yr Antur Awyr, ni chewch fod yn llai na 132cm o daldra (107cm a mwy yng nghwmni oedolyn) ac ni ddylech bwyso mwy ag 18 stôn. Ar gyfer y Wal Ddringo, ni chewch fod yn llai 107cm o daldra.

Q
Beth sydd angen i mi ddod â / gwisgo?
A

Byddwn ni’n darparu'r holl offer sydd ei angen arnoch i gymryd rhan yn eich gweithgaredd gan gynnwys:
- Gwisgoedd gwlyb
- Bŵts gwisgoedd gwlyb
- Cymorth hynofedd
- Helmed

Bydd angen i chi ddod â’r canlynol:
- Dillad nofio i’w gwisgo o dan y siwt wlyb (pan fydd hi’n oer iawn efallai yr hoffech ddod ag eitem o ddillad nad yw wedi’i wneud o gotwm i’w wisgo o dan y siwt wlyb e.e. siaced denau neu fest.
- Tywel
- Darn £1 ar gyfer y locer

Mae gennym ystafelloedd newid, cawodydd a loceri ar y safle (bydd angen darn £1 arnoch) I sicrhau fod eich gweithgaredd yn dechrau’n brydlon, gofalwch eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn yr amser dechrau er mwyn cofrestru yn y dderbynfa a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol.

Q
Pa mor bell ydych chi o Ganol Dinas Caerdydd?
A

Rydyn ni yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, sydd ond 10 munud yn y car o ganol y ddinas.