Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Ymarfer a meistroli

Cynigiwn ystod enfawr o gyrsiau dŵr gwastad gan ein hyfforddwyr profiadol cymwys. Yn addas i blant ac oedolion, mae’r dŵr llonydd yn lle gwych i ddechreuwyr ddod i ddeall canŵio a chaiacio, a phadlwyr mwy profiadol sydd am finiogi’u sgiliau ar y dŵr.

Flat Water Activities List
Cyflwyniad Undydd i Chwaraeonbadl

Mae’r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd am roi cynnig ar ganŵio a chaiacio am y tro cyntaf. Cewch eich cyflwyno i'r offer i gyd a’r sgiliau sylfaenol, wrth ennill hyder a gafael yn y gamp.

Cyflwyniad Caiacio Dŵr Llonydd i Oedolion

Mae’r cwrs hwn ar gyfer oedolion heb lawer o brofiad o gaiacio, os o gwbl. Bydd y chwe sesiwn ar ddŵr gwastad neu ar y jet dŵr symudol tua diwedd y cwrs. Byddwch yn defnyddio caiacau caeedig.

Rhaglen Pŵer Padlo i Bobl Ifanc

Mae'r cwrs cyflwyno hwn yn wych ar gyfer plant sydd eisiau dysgu mwy am gaiacio. Bydd y cwrs mewn amrywiaeth o gychod ar ddŵr llonydd. 

Rhaglen Pŵer Padlo Lefel 6-9 i Bobl Ifanc

Mae’r cwrs hwn ar gyfer plant sydd â phrofiad blaenorol o ganŵio a chaiacio. Mae’n defnyddio amrywiaeth o gychod.

Cyflwyniad i Gaiacio Dull Rhydd (Dŵr Gwastad)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer oedolion a phant sydd am roi cynnig ar gaiacio rhydd. Y nod yw datblygu eich sgiliau symud yn y dŵr h.y. lleoli tyllau, sbinio, syrffio, olwynion catrin, a dolenni (yn dibynnu ar eich gallu). Os ydych chi’n newydd i gaiacio rhydd, gweler ein cwrs Cyflwyniad i Gaiacio Rhydd (Dŵr Gwastad).

Blas ar Badlfyrddio Sefyll (Dydd Sul)

Erbyn hyn rydyn ni'n cynnig cyflwyniad dwy awr i badlfyrddio wrth sefyll (SUP) ar gyfer oedolion ar fore a phrynhawn Sul. 

Clinigau Rholio

Ar ddŵr sy’n symud, mae’n ddefnyddiol iawn gallu rholio (ond nid yn hanfodol).  Os hoffech rolio neu wella’ch techneg rolio, dewch draw i ddysgu yn nŵr cynnes gwastad yma yn DGRhC.  

 

SUPKids

Mae’r rhaglen SUPKids wedi’i dylunio i addysgu plant ynghylch SUP, diogelwch dŵr a’r amgylchedd.