ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Cwrs cyflym gydag un nod, i ddatblygu eich sgiliau caiacio yn gyflym, waeth beth yw eich profiad.  Gan ddechrau drwy adeiladu sgiliau sylfaenol cryf ar y dŵr gwastad, byddwn yn eich symud ymlaen yn gyflym i'n dŵr garw gwyn cyffrous. Bydd ein hyfforddwyr hynod brofiadol a brwdfrydig yn rhoi'r wybodaeth a'r adborth i chi er mwyn gwella eich  caiacio! 

Drwy fwrw ymlaen i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w gweld yma.

 

Beth sydd ei angen arnoch

 

  1. Tywel
  2. Dillad nofio
  3. Darn £1 ar gyfer y locer

 

Gofynion

 

  1. Yn 18 oed a throsodd 
  2. Rhaid gallu nofio. 
  3. Does dim angen profiad ymlaen llaw.

 

Amserlen

 

Cwrs 2 Ddiwrnod - Tua 5 awr y dydd (Sad/Sul)

Cwrs 4 wythnos: 5:30pm-8:30pm (4 Nos Fercher yn olynol)

Gwybodaeth Allweddol
PROFIAD
Y gallu i nofio
Oedran
Rhaid i gyfranogwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn
HYD Y CWRS
Cwrs Penwythnos (10:00-15:00 bob dydd) neu Gwrs gyda’r hwyr (4 nos Fercher yn olynol 17:30 - 20:30)
PRIS
£140 y pen