ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Pen uwch y dŵr

Beth am roi cynnig ar ein Llwybr Awyr – ein cwrs antur rhaffau uchel pwrpasol, sydd yr un mor boblogaidd gydag oedolion ag ydyw gyda phlant. Yn sefyll dros y cwrs dŵr gwyn, mae gan ein Llwybr Awyr amrywiaeth o rwystrau i herio eich deheurwydd, ystwythder a sgiliau datrys problemau. Rhaid i blant sydd ar eu pen eu hunain fod yn 132cm neu'n dalach, os yng nghwmni oedolyn ar sail 1:1, dylent fod yn dalach na 107cm. Y pwysau mwyaf yw 18 stôn. £12 y pen