ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

 

Sefydlwyd yr 'Academi Plant' yn 2011, er mwyn helpu i uwchsgilio ac annog caiacwyr dŵr gwyn y dyfodol. Ni allem fod wedi'i ddweud yn well na'n prif noddwr, Palm Equipment "Nod Academi Plant Caerdydd yw ysbrydoli a gwthio'r genhedlaeth newydd o badlwyr ymlaen, gan gynnig... y cyfle i fynd o fod yn ddechreuwr pur i fod yn arwr dŵr gwyn". 

Rydym yn cynnig tripiau o hyd amrywiol, ar gyfer ystod o alluoedd. Rydym wedi creu ffeithlun er mwyn eich helpu i sicrhau eich bod yn yn cadw lle ar drip o’r hyd cywir ac ar gyfer y gallu cywir. Nid oes rhaid i chi fynd drwy'r broses gyfan gyda ni, rydym yn croesawu wynebau newydd yr un mor gynnes â'r padlwyr sy'n dychwelyd. Rydym wrth ein bodd yn helpu i wthio pawb i ddatblygu a phrofi amgylcheddau newydd gymaint â phosibl ond byddwch yn onest wrth archebu'r tripiau hyn fel y gall y grŵp cyfan ddatblygu fwyaf fel grŵp ac fel unigolion. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn archebu'r daith gywir, cysylltwch â ni a gallwn eich helpu i wneud y penderfyniad gorau i chi.

Rydym yn creu ein teithiau o'r cychwyn cyntaf, caiff y dewis o hyfforddwyr, lleoliadau a gwersi hyfforddi oll eu haddasu i'r grŵp a’r amodau er mwyn sicrhau’r dysgu a’r hwyl gorau posibl. Rydym yn derbyn plant a phobl ifanc 10-17 oed sy’n chwilio i fanteisio ar hyfforddiant o’r radd flaenaf, herio eu hunain a chreu ffrindiau ar y dŵr!

Oherwydd natur lefelau dŵr yn y gwledydd hyn caiff afon ei dewis yn yr wythnos cyn y daith, cysylltwn â phawb sydd wedi archebu taith gydag amser cyfarfod a’r afon y byddwn yn padlo ynddi, yn ogystal â gwybodaeth am unrhyw ofynion arbennig o ran cyfarpar sydd ei angen ar gyfer y diwrnod.  Gall amseroedd y daith amrywio yn dibynnu ar leoliad a hyd y daith. Mae llety a chludiant bob amser wedi eu cynnwys, ac mae bwyd yn cael ei gynnwys ar ein teithiau wythnos o hyd*.

*Ein nod yw bwyta mewn bwyty lleol ar ddiwrnod olaf y daith, nid yw byrbrydau ac ychwanegiadau wedi'u cynnwys.

Gwybodaeth Allweddol