ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Am roi cynnig ar weithgaredd newydd? Mae ein Sesiynau Blasu 2 awr o hyd yn wych i rieni a phlant ddysgu gyda’i gilydd. Mae ein pwll dwr gwastad yn sbort ac yn lle diogel i ddysgu sgiliau Canwio, Caiacio a Phadl-fyrddio sylfaenol. 

Drwy fwrw ymlaen i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w gweld yma.

 

Beth sydd ei angen arnoch

 

  1. Tywel
  2. Dillad nofio
  3. Darn £1 ar gyfer y locer

 

Gofynion

 

  1. 6+ oed
  2. Hyderus yn y dŵr ac o'i amgylch

 

Amserlen

 

Sesiwn 2 awr, gan gynnwys gwisgo’r dillad a’r offer addas, a chael brîff diogelwch 

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
Rhaid i gyfranogwyr fod yn 6 oed neu'n hŷn.
Sesiwn
90 munud (gan gynnwys paratoi a dad-baratoi)
Pris
£12 y pen