Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dyma gymhwyster 2 ddiwrnod (16 awr) yn ymwneud ag Adfywio Cardio-pwlmonaidd a’r hanfodion i gyd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio neu’n treulio amser yn yr awyr agored. Mae angen y cymhwyster hwn hefyd ar unrhyw un sydd eisiau ennill cymwysterau hyfforddi neu ddod yn arweinydd BCY 4*. Bydd angen i gyfranogwyr ddod â dillad sy’n addas i’r awyr agored.

13 Gorffennaf 2019 - 14 Gorffennaf 2019

27 Gorffennaf 2019 - 28 Gorffennaf 2019

10 Awst 2019 - 11 Awst 2019

24 Awst 2019 - 25 Awst 2019

21 Medi 2019 - 22 Medi 2019

05 Hydref 2019 - 06 Hydref 2019

19 Hydref 2019 - 20 Hydref 2019

02 Tachwedd 2019 - 03 Tachwedd 2019

16 Tachwedd 2019 - 17 Tachwedd 2019

30 Tachwedd 2019 - 01 Rhagfyr 2019

14 Rhagfyr 2019 - 15 Rhagfyr 2019

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£110 y pen
Archebu nawr