ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dyma gymhwyster 2 ddiwrnod (16 awr) sy’n ymwneud ag Adfywio Cardio-Pwlmonaidd a’r hanfodion i gyd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio neu’n treulio amser yn yr awyr agored. Bydd angen i gyfranogwyr ddod â dillad sy'n addas ar gyfer yr awyr agored.

Drwy fwrw ymlaen i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w gweld yma.

 

Beth sydd ei angen arnoch

 

  • Rydym yn ceisio creu senarios awyr agored lle y bo modd, felly gwisgwch yn addas i’r tywydd

 

Gofynion

 

  • 16+ oed

 

Amserlen

 

Cwrs deuddydd

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
O 16 oed
Hyd y Cwrs
2 diwrnod, (09:00 - 17:00)
Pris
£160 y pen