ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

P'un a ydych chi’n dod i Gaerdydd am benwythnos i weld yr holl olygfeydd neu wedi gwneud eich ffordd draw i brifddinas Cymru i weld y rygbi ac yn chwilio am weithgareddau i wneud y gorau o'ch ymweliad, mae digon o bethau i'w gwneud ar eich gwyliau yn ninas Caerdydd:

#1. Archwilio Bae Caerdydd

Mentro i lawr i Fae Caerdydd yw'r ffordd berffaith o ddechrau eich penwythnos (yn enwedig os bydd y tywydd yn dda). Yn ogystal â bod yn ardal hyfryd i gerdded o'i chwmpas, mae gan y Bae lawer i'w gynnig pan ddaw i olygfeydd.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn ganolfan creadigrwydd modern sy'n cynnig llawer mwy na thocynnau ar gyfer rhai o'r sioeau mwyaf poblogaidd yn y DU. Ewch i’rdudalen ddigwyddiadau i weld pa sioeau ac arddangosfeydd sydd ymlaen yn ystod eich ymweliad.

Dim ond ychydig o gamau i ffwrdd o Ganolfan y Mileniwm byddwch hefyd yn dod o hyd i’r Cynulliad Cenedlaethol - y Senedd. Yn ogystal â bod yn adeilad hynod o hardd, mae adeilad y Senedd yn drysorfa o wybodaeth ddiddorol am wleidyddiaeth Cymru. Os mai dyma sy’n mynd â’ch bryd, galwch heibio ar gyfer un o’r teithiau am ddim rhwng 10.30 am–4.30 pm.

Ymhlith uchafbwyntiau eraill Bae Caerdydd mae adeilad brics coch eiconig y Pierhead – yn wreiddiol yn rhan o Ddoc Bute, sydd bellach yn amgueddfa hanes – yn ogystal â'r Eglwys Norwyaidd odidog, a'r enwocaf o'r rhain yw man bedydd yr awdur Roald Dahl, a Bae Morglawdd Arglawdd Bae Caerdydd. Mae'r olaf yn rhychwantu 1,200 llath ac yn cysylltu ardal y Bae â Phenarth – llwybr perffaith ar gyfer prynhawn o ymlwybro!

#2. Ymlwybrwch o amgylch canol y ddinas

Allwn ni fyth â llunio canllaw o Gaerdydd heb gynnwys Castell trawiadol y ddinas. Yn ddelfrydol i’r rheini sy’n frwd dros hanes a thwristiaid chwilfrydig fel ei gilydd, mae Castell Caerdydd mewn lleoliad cyfleus yng nghanol y ddinas ac mae ganddo werth 2,000 mlynedd o hanes. Heibio i'r brif fynedfa a muriau'r Castell, mae Wal yr Anifeiliaid – un o ffefrynnau bobl leol.  Mae’n atyniad hynod o wych ac mae’n cynnwys rhai creaduriaid annwyl tu hwnt a gerfiwyd â llaw.

O deithio i'r cyfeiriad arall, mae Neuadd y Ddinas Caerdydd a'r Amgueddfa Genedlaethol. Mae'r cyntaf yn garreg filltir drawiadol gyda thŵr cloc cywrain. Mae'r ail yn lle perffaith i dreulio amser ynddo pe bai'r tywydd yn anffafriol – dyw ddim yn costio dim i gael mynediad ac mae’n gartref i gymysgedd diddorol o hanes naturiol, daeareg ac arddangosfeydd celf cyfoes, sy'n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau.

Ar draws y Castell, rhwng yr arcedau hen ffasiwn, bydd cefnogwyr chwaraeon yn dod o hyd i berl go iawn- ’Elevens Bar and Grill’ sy’n gydweithrediad rhwng un o eiconau chwaraeon gorau Cymru, Gareth Bale, a bragdy Brains. Wedi'i leoli heb fod ymhell o stadiwm y ddinas, mae'r bar yn fan perffaith ar gyfer diodydd cyn neu ar ôl gêm, yn ogystal â dewis gwych ar gyfer gwylio'r gêm ar y teledu heb grwydro'n bell o'r cyffro.

#3. Beth am ychydig o gyffro gyda chwaraeon dŵr?

Bydd y rhai sy'n hoff o chwaraeon dŵr a cheiswyr antur fel ei gilydd wrth eu boddau yng nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (CIWW). O bosibl y lleoliad gorau yn y ddinas i’r rheini ohonoch sy’n anturus, mae gan DGRhC gynnig o Rafftio Dŵr Gwyn,canwio a Chaiacio yn ogystal â Thonnau Dan Do a chyrsiau Padlfryddio sy’n costio cyn lleied a £22.50.

Dilynwch y dolenni uchod neu gysylltu â ni i archebu.

#4. Ymgollwch yn hud Sain Ffagan

Os oes gennych hyd yn oed mwy o amser rhydd, mae ymweld ag amgueddfa awyr agored Sain Ffagan yn hanfodol! Wedi'i ffafrio gan dwristiaid a phobl leol fel ei gilydd, mae'r safle treftadaeth hwn yn union y tu allan i Gaerdydd ar dir Castell hynod Sain Ffagan.

Mae hwn eto yn atyniad arall sy'n rhad ac am ddim i ymweld ag ef ac mae'r safle’n gartref i ddwsinau o adeiladau hanesyddol Cymreig o wahanol gyfnodau, sydd wedi eu hailadeiladu ar diroedd y Castell. Yn ogystal â'r bensaernïaeth hanesyddol, gallwch fwynhau sesiynau crefft, bwyd traddodiadol ac arddangosfeydd sy'n cynnwys rhannau o fywyd bob dydd o'r gorffennol.