Yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru rydym wedi cau dros dro. Os ydych wedi trefnu archeb gyda ni yn y dyfodol agos byddwn yn cysylltu â chi i wneud trefniadau amgen. Mae ein talebau yn dal i fod ar gael ar-lein https://www.dgrhc.com/talebau-anrheg/ ac yn ddilys am gyfnod estynedig. Mae modd cysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ar info@ciww.com. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein cyfryngau cymdeithasol @cardiffintww

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

-

CYSYLLTU Archebu nawr

WE ARE NOT CURRENTY ACCEPTING INDOOR WAVE BOOKINGS BUT WE DO HAVE LOTS OF AMAZING ACTIVITIES ON OFFER SO MAKE SURE THAT YOU STILL GET IN TOUCH ON 029 2082 9970 OR INFO@CIWW.COM AND GET ON THE WATER!

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£22.50 - £35.00 y pen
Amser sesiwn
Tua 1 awr a hanner (gan gynnwys 30 munud i wisgo a chael ei briffio ynghylch diogelwch)
Uchafswm taldra
107 cm
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno
ARCHEBU NAWR