Yn dilyn y cyngor gan y Llywodraeth ynglŷn â Covid-19/Corona, ni fyddwn yn derbyn archebion tan ddiwedd mis Mai. Wrth i'r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy'r wefan ac ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

A hoffech roi cynnig ar gorff-fyrddio, ond nad ydych yn ddigon hyderus i fentro i’r traeth? Rhowch gynnig ar FlowRider®! Mae DGRhC yn gartref i’r darn anhygoel hwn o dechnoleg – sef efelychwr ton dan do – sy’n berffaith pan nad oes modd cyrraedd y traeth, neu pan fo’r tywydd yn wael. 

Mae pob Sesiwn Ton Dan Do yn cynnwys cyfarwyddyd arbenigol ar sut i ddechrau arni a sut i ymgyfarwyddo â reidio’r ffrydiau dŵr. Pam na wnewch chi reidio ochr yn ochr â’ch ffrindiau a’ch teulu a pherffeithio eich symudiadau? Does dim angen profiad arnoch, dim ond ymdeimlad o hwyl ac agwedd benderfynol.  Nodwch, mae’n rhaid i chi fod o leiaf 107cm o dal i wneud y gweithgaredd hwn. 

Mae dwy lôn ar gael, felly gallwch naill ai fyrddio gyda ffrind neu ar eich pen eich hun – a pham na ddewch â’ch ffrindiau a’ch teulu gyda chi i wylio’r holl hwyl o’n man gwylio pwrpasol.

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Pris
£22.50 - £35.00 y pen
Amser sesiwn
Tua 1 awr a hanner (gan gynnwys 30 munud i wisgo a chael ei briffio ynghylch diogelwch)
Uchafswm taldra
107 cm
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno
ARCHEBU NAWR