Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae ein cyfleusterau rhagorol chwaraeon padlo’n cynnwys pwll dŵr gwastad a chwrs dŵr gwyn safon Olympaidd! Gallwch berffeithio’ch techneg drwy gofrestru ar un o’n cyrsiau, gan ein tîm o hyfforddwyr hwyl a chyfeillgar.

Os yw’r plant am roi tro ar Ganŵio neu Gaiacio am y tro cyntaf, mae ein Sesiynau Blasu Padlo i'r Teulu yn ystod gwyliau’r ysgol yn berffaith iddyn nhw. Mae gan yr Ysgol Badlo gyrsiau i bob gallu, a bydd ein hyfforddwyr arbenigol yn gweithio gyda nhw i wella eu sgiliau a rhoi hwb i’w hyder yn y dŵr. 

Ar ôl i chi orffen padlo, beth am gael tamaid i’w fwyta yn ein caffi? 

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Cyrsiau
Cyrsiau Dŵr Llonydd a Dŵr Gwyn
Pris
Amrywiol
Lleiafswm taldra
107cm
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno
ARCHEBU NAWR