Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Rafftio Dŵr Gwyn yng nghanol Caerdydd

Gan gynnwys troadau, troellau a disgynfeydd mawr, mae cwrs dŵr gwyn DGRhC yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am gyffro ac mae’n ffordd wych o brofi eich sgiliau padlo! Gyda digonedd o donnau a thyllau i chi ddangos eich symudiadau gorau, rydym yn cynnig yr unig ffordd i rafftio yn ninas Caerdydd!

Pa un a ydych chi’n chwilio i roi cynnig ar rafftio dŵr gwyn am y tro cyntaf, cynnwys rhywfaint o adrenalin yn eich amser sbâr, mwynhau gyda ffrindiau, ychwanegu rhywfaint o gyffro i’ch diwrnodau adeiladu tîm, dathlu Parti i’r Dynion neu Barti Gywennod neu er mwyn dweud eich bod wedi ei wneud – byddwch chi’n ysu am fwy ar ôl bod yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd! Os ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu drwy’r flwyddyn, yna mae ein Sesiynau Rafftio i’r Teulu yn addas i blant 6 oed a hŷn.

CYSYLLTU Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Pris
£40.00 - £55.00 y pen
Amser sesiwn
Tua 2 awr
Oedran
12 oed a hŷn
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno
ARCHEBU NAWR