Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Gweithdy Caiac Diogelwch y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol  

 Caiac Diogelwch yw caiac dŵr gwyn sydd wedi ei bwrpasu yn blatfform i ddarparu diogelwch ar yr afon yn ystod teithiau rafft. 

Caiff y pynciau canlynol eu cynnwys:

Sgiliau Corfforol - Sgiliau caiac personol, gweithdrefnau fflipio, ymarferion fflipio, technegau argyfwng ac achub. 

Gwybodaeth Ddamcaniaethol ac Ymarferol - Cyfarpar (mathau a defnydd), gweithdrefnau diogelwch ac argyfwng, hydroleg yr afon, arweinyddiaeth, arwyddion a dangos Diogelwch cyn cychwyn.

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant:

  • 16 oed neu’n hŷn 
  • Gallu nofio

Yr Asesiad: 

  • Llyfr cofnod 
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
  • 18 oed neu’n hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Yr Asesiad: Mae’n rhan o’r gweithdy (os yw wedi’i archebu) ac ar gael ar gais.

PRIS

Hyfforddiant: £160 y person  

Yr Asesiad: Mae’n rhan o’r gweithdy (os yw wedi’i archebu) ac ar gael ar gais.

Ddim yn cynnwys ffi’r Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol ar gyfer cymhwyso tywyswyr, £40, Arweinydd taith £70, Hyfforddwr £130.

Mae’r holl ddyfarniadau gan y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol yn ddilys am dair blynedd pan gânt eu cefnogi gan

dystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys.


Gwybodaeth Allweddol