Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Gweithdy Tywyswyr Rafftio y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol  

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer pobl sydd eisiau bod yn Dywyswyr Rafftio. Prif ddiben y cwrs yw datblygu sgiliau craidd ac

ennill gwybodaeth i’ch paratoi ar gyfer gyrfa fel tywysydd llwyddiannus.  

Caiff y pynciau canlynol eu cynnwys:

 Sgiliau Corfforol - Technegau rafftio, hyfforddi a rheoli criw, technegau ar gyfer argyfyngau a gwaith achub.

Gwybodaeth Ddamcaniaethol ac Ymarferol - Cyfarpar (mathau a defnydd), gweithdrefnau diogelwch ac argyfwng, hydroleg yr afon, arweinyddiaeth ac arwyddion.

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant:

  • 16 oed neu’n hŷn 
  • Gallu nofio

Yr Asesiad: 

  • Llyfr cofnod 
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
  • 18 oed neu’n hŷn 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Yr Asesiad: Ar gael ar gais.

 

PRIS

Hyfforddiant: £160 y person  

Yr Asesiad: Ar gael ar gais

 

Ddim yn cynnwys ffi’r Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol ar gyfer cymhwyso tywyswyr, £40, Arweinydd taith £70, Hyfforddwr £130.

Mae’r holl ddyfarniadau gan y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol yn ddilys am dair blynedd pan gânt eu cefnogi gan dystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys.

Gwybodaeth Allweddol