ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Gweithdy i Tywyswyr Dŵr Gwyn y Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol

Bydd y gweithdy hwn yn trafod y sgiliau sydd eu hangen i dywys/arwain grŵp mewn amgylchedd dŵr gwyn. 

Caiff y pynciau canlynol eu cynnwys

Sgiliau Corfforol: Sgiliau padlo personol, rheoli grŵp, technegau argyfwng a gwaith achub.


Gwybodaeth Ddamcaniaethol ac Ymarferol: Cyfarpar (mathau a defnydd), gweithdrefnau diogelwch ac argyfwng, hydroleg yr afon, arweinyddiaeth, arwyddion, hyfforddi unigol ac mewn grŵp.

 

Cychod Dŵr Gwyn  

Mae'r Ffederasiwn Rafftio Rhyngwladol yn diffinio cychod dŵr gwyn hunan-lywio mewn dau gategori. Mae gan gychod ym mhob categori debygrwydd ac arddulliau arwain. Y gwahaniaeth allweddol rhwng pob categori yw ble mae unigolyn mewn perthynas â'r cwch a'r dull gyrru ymlaen. 

Categori A: yn cynnwys yr holl gychod sy'n gallu cario hyd at dri o bobl yn eistedd neu’n penlinio ar y cwch. Mae'r cychod hyn fel arfer yn cael eu gyrru gan ddefnyddio padlau neu ddwylo.


Categori B: yn cynnwys yr holl gychod lle mae'r person(au) sy'n eu defnyddio yn y dŵr yn bennaf. Mae'r crefftau hyn fel arfer yn cael eu gyrru gan ddefnyddio coesau, traed neu esgyll. 

 

Gofynion Cyn y Cwrs

Hyfforddiant:

  • 16 oed neu’n hŷn
  • Gallu nofio

Asesu:

  • Llyfr log
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys
  • 18 oed neu’n hŷn

 

Rhesymau dros ddewis DGRhC?

Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.   Heb offer/dillad? Neu awydd rhoi cynnig ar ddillad/offer newydd ar yr afon? Mae gennym rai o’r dillad/offer diweddaraf ar y farchnad i chi roi cynnig arnynt.

 

Dydy’r dyddiadau yma ddim yn gweithio i chi?

Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad (efallai y bydd angen isafswm niferoedd).

Gwybodaeth Allweddol
PRIS
£200 y pen
HYD Y CWRS (HYFFORDDIANT)
2 ddiwrnod, (09:00 - 17:00)
HYD Y CWRS (ASESU)
Yn rhan o’r gweithdy (os bydd rhagofynion ar waith) ac ar gael ar gais