Yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru rydym wedi cau dros dro. Os ydych wedi trefnu archeb gyda ni yn y dyfodol agos byddwn yn cysylltu â chi i wneud trefniadau amgen. Mae ein talebau yn dal i fod ar gael ar-lein https://www.dgrhc.com/talebau-anrheg/ ac yn ddilys am gyfnod estynedig. Mae modd cysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ar info@ciww.com. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein cyfryngau cymdeithasol @cardiffintww

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Arweinydd Caiac Dŵr Gwyn Uwch 

 

Os ydych am arwain caiacwyr dŵr gwyn ar deithiau afon o safon uwch, mae’r hyfforddiant deuddydd hwn yn canolbwyntio ar y lefel uchel o sgiliau personol, crebwyll ac arweinyddiaeth sydd eu hangen mewn sefyllfaoedd mwy heriol.  Mae’r cwrs yn cynnwys sgiliau padlo personol, sgiliau achub, diogelwch, arweinyddiaeth a sgiliau grŵp ynghyd â’r theori. 

 

Er mwyn dod yn Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn Uwch, rhaid i chi gwblhau’n llwyddiannus asesiad dau ddiwrnod, ymarferol ar y cyfan ar rannau o ddŵr gwyn, sy’n cynnwys teithiau addas ar afonydd.   Rhaid i Arweinyddion Caiacio Dŵr Gwyn Uwch gael y lefel o sgiliau personol, y gallu arweinyddol a’r crebwyll i arwain padlwyr gydag ystod o brofiad, hyd at, ac yn cynnwys safon dŵr gwyn uwch. 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Hyfforddiant: Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn 

Yr Asesiad: 

  • Hyfforddiant Arweinydd Dŵr Gwyn Uwch (o fewn 3 blynedd)
  • BC Advanced WWS&R 
  • Cofrestru fel Arweinydd Cenhedloedd Prydain    
  • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain 
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
  • Dros 18 oed? 

 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

PRIS

Hyfforddiant: £180 y person  

Asesiad: £180 y person 

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.
Nid yw’r dyddiadau yma’n gweithio i chi?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai bydd isafswm rhifau yn berthnasol).
Archebu nawr