ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Arweinydd Caiac Dŵr Gwyn Uwch 

Os ydych am arwain caiacwyr dŵr gwyn ar deithiau afon o safon uwch, mae’r hyfforddiant deuddydd hwn yn canolbwyntio ar y lefel uchel o sgiliau personol, crebwyll ac arweinyddiaeth sydd eu hangen mewn sefyllfaoedd mwy heriol.  Mae’r cwrs yn cynnwys sgiliau padlo personol, sgiliau achub, diogelwch, arweinyddiaeth a sgiliau grŵp ynghyd â’r theori.

Er mwyn dod yn Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn Uwch, rhaid i chi gwblhau’n llwyddiannus asesiad dau ddiwrnod, ymarferol ar y cyfan, ar rannau o ddŵr gwyn, sy’n cynnwys teithiau addas ar afonydd.   Rhaid i Arweinyddion Caiacio Dŵr Gwyn Uwch gael y lefel o sgiliau personol, y gallu arweinyddol a’r crebwyll i arwain padlwyr gydag ystod o brofiad, hyd at, ac yn cynnwys safon dŵr gwyn uwch.

Gofynion Cyn Y Cwrs

Hyfforddiant:

  • Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn 

Asesiad:

  • Hyfforddiant Arweinydd Dŵr Gwyn Uwch (o fewn 3 blynedd)
  • BC Advanced WWS&R 
  • Cofrestriad Arweinydd Cenhedloedd Prydain   
  • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain
  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod dilys 
  • 18 oed neu’n hŷn 

 

Hyd Y Cwrs

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

 

Pris

Hyfforddiant: £180 y pen

Asesiad: £180 y pen

Gwybodaeth Allweddol
RHESWM DROS DDEWIS DGRHC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd. Dim offer/dillad gennych neu am roi cynnig ar ddillad/offer newydd ar yr afon? Mae gennym beth o’r dillad/offer diweddaraf ar y farchnad i chi gael rhoi cynnig arnynt
NID YW’R DYDDIADAU YMA’N GWEITHIO I CHI?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb a’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai y bydd angen isafswm rhifau)