Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddwr Padlo 

 

Os ydych am fod yn Hyfforddwr Chwaraeon Padlo, bydd y cwrs deuddydd hwn sy’n cyfuno hyfforddiant ac asesiad yn eich cynorthwyo i gynnal gemau a gweithgareddau, i gefnogi dysgu, ysgogi antur a chyflwyno padlwyr newydd i’r grefft o badlo’n sefydlog. Ar y cwrs ymarferol hwn, byddwch yn dysgu sgiliau fel cael y grŵp wedi’u gwisgo’n iawn a’u cael i arnofio, gweithgareddau ymgyfarwyddo a sut i ddefnyddio teithiau byrion i gefnogi dysgu.  Mae’r cymhwyster hwn ar agor i bawb! 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

  • Diogelwch Sylfaenol a Hyfforddiant Achub
  • 14 oed neu hŷn
  • Ffurflen Gofrestru Hyfforddwr (CH) un o Genhedloedd Prydain 
  • Aelodaeth Genedlaethol

 

 

HYD Y CWRS

2 diwrnod, (09:00 - 17:00)

 

PRIS

 £200 y person 

Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.
Nid yw’r dyddiadau yma’n gweithio i chi?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai bydd isafswm rhifau yn berthnasol).