Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Pwyslais yr hyfforddiant yw: ‘arsylwi, dadansoddi a gweithredu’. Mae hyn yn golygu arbrofi gyda dulliau a thechnegau hyfforddi newydd. Yn y bôn, mae’n ymwneud â rhoi theori ar waith, gan roi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth sylfaenol i chi ynghyd â’r hyder i’w trosglwyddo i amrywiaeth o sefyllfaoedd hyfforddiant. 

Mae angen dilyn y cwrs deuddydd hwn cyn cael mynediad i hyfforddiant disgyblaeth-benodol

Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.
Nid yw’r dyddiadau yma’n gweithio i chi?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai bydd isafswm rhifau yn berthnasol).