ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Hyfforddiant Caiacio Dŵr Gwyn

Os ydych yn awyddus i hyfforddi caiacio dŵr gwyn ar ddŵr cymedrol, mae’r hyfforddiant deuddydd hwn yn canolbwyntio ar ddysgu’r sgiliau technegol a thactegol mae ar gaiacwyr dŵr gwyn eu hangen.  Bydd y cwrs ymarferol hwn yn eich helpu i gynllunio a chynnig sesiynau diogel a difyr sy’n galluogi’r dysgwyr i wneud cynnydd, a byddwch yn archwilio agweddau penodol i’ch helpu i hyfforddi dysgwyr nodweddiadol sy’n berthnasol i chi ac i’r amgylchedd o ddŵr gwyn.  

Er mwyn dod yn Hyfforddwr Caiac Dŵr Gwyn, rhaid i chi gwblhau yn llwyddiannus asesiad undydd, sy’n ymarferol ar y cyfan. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau hyfforddi ymarferol a sgiliau diogelwch ac achub; a bydd trafodaeth a chwestiynu proffesiynol ar ben hynny. 

 

Gofynion Cyn Y Cwrs

Hyfforddiant: 

 • Hyfforddiant Craidd i Hyfforddwyr
 • Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn 
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain   

Asesu:

 • Hyfforddiant Craidd i Hyfforddwyr 
 • Hyfforddiant i’r Hyfforddwyr Caiacio mewn Dŵr Gwyn 
 • Cymhwyster Hyfforddiant eDdysgu
 • Cofrestriad Asesiad

Tystiolaeth o weithrediad safonau gofynnol:

 • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 1 diwrnod dilys
 • Hyfforddiant Diogelu  
 • Aelodaeth Cenhedloedd Prydain
 • 16 oed neu hŷn 

Hyd Y Cwrs

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 - 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 - 17:00)

 

Pris

Hyfforddiant: £200 y pen

Asesiad: £150 y pen

Gwybodaeth Allweddol
RHESYMAU DROS DDEWIS DGRHC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd. Heb offer/dillad? Neu awydd rhoi cynnig ar ddillad/offer newydd ar yr afon? Mae gennym rai o’r dillad/offer diweddaraf ar y farchnad i chi roi cynnig arnynt.
DYDY’R DYDDIADAU YMA DDIM YN GWEITHIO I CHI?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb i’ch amserlen a’ch lleoliad (efallai y bydd angen isafswm niferoedd).