Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae Padlfyrddio, neu SUP i roi’r enw cyffredin arno, yn parhau i fod yn boblogaidd iawn fel ffordd hwyliog o ymarfer corff, a modd unigryw o fynd i chwilota yn yr awyr agored. Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut i roi cynnig ar fyd rhyfeddol Padlfyrddio, a sut i wella yn y gamp.

Padlfyrddio yn DGRhC

Ydy Padlfyrddio yn ymarfer corff da?

Mae’r obsesiwn rhyngwladol diweddaraf ym myd chwaraeon dŵr, Padlfyrddio, yn gyfuniad o syrffio a chanŵio/caiacio sy’n golygu sefyll ar fwrdd mawr a symud drwy’r dŵr gan ddefnyddio rhwyf tebyg i un canŵ. Mae’r cwrs llawn gweithgaredd yn gyfuniad o ymarfer corff i’r cyhyrau i gyd ynghyd â phrofiad o fod ar ddŵr llonydd hyfryd.  Mae Padlfyrddio yn ymarfer corff amlochrog iawn – gallwch ei addasu yn ôl eich hwyliau a’ch arbenigedd, yn amrywio o arnofio’n dawel i rwyfo’n nerthol.

Beth ddylwn i wisgo wrth Badlfyrddio?

Yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (DGRhC) mae gennym yr holl hyfforddwyr a’r offer arbenigol sydd eu hangen ar gyfer Padlfyrddio, felly’r cyfan sydd ei angen yw’ch ysbryd anturus!

Pa gwrs Padlfyrddio sydd orau i mi?

Rhowch gynnig arni gyda sesiwn flasu Padlfyrddio! Mae DGRhC yn cynnig sawl dewis o ran mynd allan ar y dŵr a Phadlfyrddio. Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal cyrsiau Sesiynau blasu Padlfyrddio 2-awr, fydd yn dysgu’r sgiliau sylfaenol o sut i arnofio, troi’r bwrdd, rhwyfo ymlaen ac yn rhoi manylion diogelwch hanfodol.  Rydym hefyd yn cynnig Sesiynau Blas ar Badlo i Deuluoedd sy’n berffaith o ran profi’r antur am y tro cyntaf gyda’ch gilydd neu ddod yn deulu sy’n dwlu ar Badlfyrddio.

Sesiynau Padlfyrddio i Fenywod yn unig

Os ydych eisoes yn dwlu ar Badlfyrddio, neu wedi padlo o’r blaen, mae rhagor o ddewisiadau ar gael. Bob nos Fercher, rydym yn cynnal sesiynau i fenywod yn unig, pan fydd grŵp bach dan hyfforddiant arbenigol yn datblygu sgiliau padlfyrddio, ac yn rhoi cynnig ar wneud hynny ar afon brydferth Elái. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant ar dechnegau padlo ac ar ddiogelwch, ac yn cael gwybodaeth ar sut i badlfyrddio yn lleol ac yn ehangach.

Womens' Only SUP at CIWW Cardiff Wales

Dosbarth Ioga Padlfyrddio

Cyfunwch Badlfyrddio a ioga yn ein Sesiynau Ioga Padlfyrddio  Yn ystod y dosbarthiadau, bydd ein hyfforddwr ioga, Ceri yn eich cyflwyno i badlfyrddio, cynhesu lan gyda chi ac yn esbonio sut y gellir trosglwyddo ioga i’r dŵr! Yng ngweddill y sesiynau byddwch yn symud drwy symudiadau ioga clasurol yn raddol ar eich bwrdd. Mae’r dosbarth ioga padlfyrddio yn berffaith os ydych eisiau her, am gryfhau ac am ymlacio’ch meddwl yn ogystal â’ch corff.

Padlfyrddio i grwpiau, partïon stag a phlu, ac adeiladu tîm

Os byddai’n well gennych chi fynd gyda’ch ffrindiau, mae modd cadw lle fel grwpiau yn DGRhC. Yn wir, mae Padlfyrddio yn weithgaredd wych i’w wneud fel rhan o benwythnos plu neu barti stag!

Os ydych yn brofiadol ac am badlfyrddio gyda phobl o’r un anian, yna SUP Cymdeithasol yw’r lle i chi. Gallwch ddod â’ch bwrdd eich hun neu logi un gan DGRhC, ynghyd â’r holl offer sydd ei angen. Cyn ymuno â’r grŵp ymlaciedig hwn, bydd raid i chi sicrhau bod gennych ddigon o brofiad, naill ai drwy gwblhau un o’n cyrsiau padlfyrddio ni, neu un yn rhywle arall.

Dosbarthiadau Padlfyrddio yn yr wythnos neu dros y penwythnos yng Nghaerdydd

Pa bynnag lwybr y dewiswch, mae dosbarthiadau padlfyrddio ar gael drwy gydol yr wythnos ac ar y penwythnosau, i’ch cael i arnofio ar hyd y dŵr a mwynhau dyfrffyrdd hyfryd Caerdydd yng nghwmni padlfyrddwyr brwdfrydig eraill. Beth sydd hyd yn oed yn well yw bod modd i chi ar y pwynt hwn i fynd ar dripiau padlfyrddio, buddsoddi yn eich bwrdd eich hun, arbrofi gyda byrddau gwahanol a magu’r profiad sydd angen arnoch chi i badlo ar eich pen eich hun.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Tudalen Padlfyrddio