Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Codi a Sefyll!

Mae Padlfyrddio ar eich Sefyll (SUP) yn un o’r chwaraeon dŵr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn enfawr yn UDA ac Awstralia ac mae’n fwyfwy poblogaidd yma hefyd.

Mae SUP yn ffordd hawdd, hwyl a chymdeithasol o fwynhau dyfroedd morol neu fewndirol. Gall bron pawb ei wneud, waeth beth fo’i oedran neu lefel sgil neu ffitrwydd. 

O fewn ychydig oriau byddwch wedi meistroli’r sylfeini gyda’n hystod lawn o gyrsiau’n darparu i bawb o bob oedran. 

Stand Up Paddle Boarding Activities List
Blas ar Badlfyrddio Sefyll (Dydd Sul)

Erbyn hyn rydyn ni'n cynnig cyflwyniad dwy awr i badlfyrddio wrth sefyll (SUP) ar gyfer oedolion ar fore a phrynhawn Sul. 

Stand Up Paddleboarding Taster (Saturday)

We now offer 2 hour Stand Up Paddleboarding (SUP) taster sessions  - Saturday 4th August or Saturday 1st September.

STAND UP PADDLEBOARDING TASTER (FRIDAY)

-

Cyflwyniad i Badlfyrddio Sefyll Cymysg (Dydd Mercher)

Erbyn hyn rydyn ni'n cynnig cyflwyniad dwy awr i badlfyrddio (SUP) ar gyfer oedolion.

-

-

-

-

Cyflwyniad i Badlfyrddio Sefyll i Fenywod yn Unig

Mae Padlfyrddio (SUP) i Ferched yn Unig wedi dod i Ganolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd. Rydyn ni’n cynnig dosbarthiadau bychain a fydd yn dangos i chi sut i sefyll a phadlo gan ddefnyddio un o'r dulliau teithio gorau oll.

Ioga Padlfyrddio wrth Sefyll

Ymunwch â ni a Woman Kind Yoga am un o’r Sesiynau Ioga SUP arbennig yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd. Yn ystod y sesiynau cewch eich arwain drwy gyflwyniad i’r padlfyrddau, sesiwn ymarfer a chyflwyniad i sut y gellir gwneud ioga ar y dŵr!

Digwyddiad Cymdeithasol Padlfyrddio Sefyll

Ymunwch â phadlfyrddwyr eraill mewn sesiwn grŵp i fwynhau’r cyfle i gwrdd a phadlo â phobl debyg i chi a rhannu profiadau. Mae SUP Cymdeithasol ar gael i bawb sydd wedi cymryd rhan mewn sesiwn SUP DGRhC – gan gynnwys cyrsiau a sesiynau blasu.

 

Modiwl Cymorth Padlfyrddio Sefyll BC

Mae’r cwrs hwn i gynorthwyo unrhyw un sydd am ennill mwy o wybodaeth am ddisgyblaeth arbenigol Padlfyrddio Wrth Sefyll (SUP).


 

SUPKids

Mae’r rhaglen SUPKids wedi’i dylunio i addysgu plant ynghylch SUP, diogelwch dŵr a’r amgylchedd.

-

-