Yn dilyn y cyngor gan y Llywodraeth ynglŷn â Covid-19/Corona, ni fyddwn yn derbyn archebion tan ddiwedd mis Mai. Wrth i'r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy'r wefan ac ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Codi a Sefyll!

Mae Padlfyrddio ar eich Sefyll (SUP) yn un o’r chwaraeon dŵr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn enfawr yn UDA ac Awstralia ac mae’n fwyfwy poblogaidd yma hefyd.

Mae SUP yn ffordd hawdd, hwyl a chymdeithasol o fwynhau dyfroedd morol neu fewndirol. Gall bron pawb ei wneud, waeth beth fo’i oedran neu lefel sgil neu ffitrwydd. 

O fewn ychydig oriau byddwch wedi meistroli’r sylfeini gyda’n hystod lawn o gyrsiau’n darparu i bawb o bob oedran.