ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

NID YDYM YN DERBYN ARCHEBION AM Y TONNAU DAN DO AR HYN O BRYD OND MAE LLAWER O WEITHGAREDDAU GWYCH AR GAEL! BYDDWN YN PARHAU I ROI’R WYBODAETH DDIWEDDARAF AR Y DUDALEN HON!

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£30.00 - £40.00 y pen
Amser y sesiwn
Tua 1 awr a hanner (gan gynnwys 30 munud i wisgo a chael ei briffio ynghylch diogelwch)
ISAFSWM TALDRA
107 cm
Offer
Darperir yr holl hyfforddiant ac offer arbenigol