Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i chi’r lefel sgiliau i arwain grŵp o badlwyr mewn lleoliadau priodol, hyd at amodau dŵr gwyn cymedrol ac i farnu’r amodau a safon y grŵp a gwneud penderfyniadau priodol ynghyd â’r angen i addasu cynlluniau’n ôl y gofyn.

Mae cynnwys cwrs Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn yn pwysleisio defnyddio stociau i gyflawni technegau addas a rheoli cwch mewn sefyllfaoedd go iawn.


 

16 Tachwedd 2019 - 17 Tachwedd 2019

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Gofynion cyn cwrs
Hyfforddiant Arwain Perthnasol: Hyfforddiant Arweinydd Caiacio Dŵr Gwyn o fewn y 3 blynedd diwethaf, Hyfforddiant Diogelwch Perthnasol: Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn (neu Dechnegydd Achub Dŵr Gwyn Achub 3), Dyfarniad Cymorth Cyntaf: Deuddydd o hyfforddiant cydnabyddedig Cymorth Cyntaf o fewn y 3 blynedd ddiwethaf, Ffi Gofrestru â British Canoeing
Oedran
Rhaid eich bod yn 16+ oed ar adeg yr asesiad. Ni allwch fod yn arweinydd dan y gyfraith nes eich bod yn 18 oed.
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£150 y pen (nid yw'n cynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr