ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Arweinydd Chwaraeon Padlo

Mae’r Arweinydd Chwaraeon Padlo i badlwyr sydd am ymgymryd â chyfrifoldebau arwain ffurfiol mewn amgylcheddau dŵr llonydd, digyffro a’r nod yw cefnogi Arweinwyr i gynnal tripiau diogel, hwyliog o safon yn seiliedig ar anghenion a dyheadau eu grŵp.

Mae cyrsiau Hyfforddiant Arweinydd Chwaraeon Padlo British Canoeing yn fodd i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau gofynnol. Mae’r cyrsiau hyn fel arfer yn cwmpasu sgiliau arwain, a sgiliau personol cysylltiedig a sgiliau diogelwch ac achub. Gan fod yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno gan Ddarparwyr Arweinwyr Chwaraeon Padlo British Canoeing, gallwn hefyd eich helpu i nodi cynllun gweithredu priodol i gefnogi’ch cynnydd at asesiad llwyddiannus.

 

Gofynion Cyn Y Cwrs

Hyfforddiant: Nid oes angen unrhyw beth hanfodol cyn dechrau’r hyfforddiant.

Asesu:

  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Dilys am 1 diwrnod.
  • Aelodaeth Cymdeithas Cenhedloedd Prydain.
  • Rhaid eich bod yn 16+ oed ar adeg yr asesiad.


Hyd Y Cwrs

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 – 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 – 17:00)

 

Pris

Hyfforddiant: £180 y pen 

Asesiad: £150 y pen

Gwybodaeth Allweddol
RHESWM DROS DDEWIS DGRHC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd. Dim offer/dillad gennych neu am roi cynnig ar ddillad/offer newydd ar yr afon? Mae gennym beth o’r dillad/offer diweddaraf ar y farchnad i chi gael rhoi cynnig arnynt.
NID YW’R DYDDIADAU YMA’N GWEITHIO I CHI?
Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol i gyfateb â’ch amserlen a’ch lleoliad. (Efallai y bydd angen isafswm rhifau).