Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Arweinydd Chwaraeon Padlo

 

Mae’r Arweinydd Chwaraeon Padlo i badlwyr sydd am ymgymryd â chyfrifoldebau arwain ffurfiol mewn amgylcheddau dŵr llonydd, digyffro a’r nod yw cefnogi Arweinwyr i gynnal tripiau diogel, hwyliog o safon yn seiliedig ar anghenion a dyheadau eu grŵp.

 

Mae cyrsiau Hyfforddiant Arweinydd Chwaraeon Padlo British Canoeing yn fodd i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau gofynnol. Mae’r cyrsiau hyn fel arfer yn cwmpasu sgiliau arwain, a sgiliau personol cysylltiedig a sgiliau diogelwch ac achub. Gan fod yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno gan Ddarparwyr Arweinwyr Chwaraeon Padlo British Canoeing, gallwn hefyd eich helpu i nodi cynllun gweithredu priodol i gefnogi’ch cynnydd at asesiad llwyddiannus.

 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Nid oes angen unrhyw beth hanfodol cyn dechrau’r hyfforddiant. 

Yr Asesiad:

  • Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Dilys am 1 diwrnod. 
  • Aelodaeth Cymdeithas Cenhedloedd Prydain.
  • Rhaid eich bod yn 16+ oed ar adeg yr asesiad.

 

HYD Y CWRS

Hyfforddiant: 2 ddiwrnod (09:00 – 17:00)

Asesiad: 1 diwrnod (09:00 – 17:00)

 

PRIS

Hyfforddiant: £180 y person  

Asesiad: £150 y person 

Gwybodaeth Allweddol
Rheswm dros ddewis DGRhC?
Mae gennym gyfleuster gwych ar y safle, gyda mynediad hawdd at afonydd ar gyfer ein cyrsiau i gyd.