Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae cyrsiau Hyfforddiant Arweinydd Chwaraeon Padlo British Canoeing yn fodd i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau gofynnol. Mae’r cyrsiau hyn fel arfer yn cwmpasu sgiliau arwain, a sgiliau personol cysylltiedig a sgiliau diogelwch ac achub. Gan fod yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno gan Ddarparwyr Arweinydd Chwaraeon Padlo British Canoeing, a all eich helpu i nodi cynllun gweithredu priodol i gefnogi’ch cynnydd at asesiad llwyddiannus.

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad cyn y cwrs
Sgiliau BC2*
Oedran
Rhaid eich bod yn 16+ oed ar adeg yr asesiad. Ni allwch fod yn arweinydd dan y gyfraith nes eich bod yn 18 oed.
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£150 y pen (gan gynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr