Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs hwn yn cymryd y theorïau a’r egwyddorion yn y cwrs craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr ac sy’n berthnasol yn benodol i hyfforddi canŵio ar ddŵr gwyn cymedrol.

Mae angen dilyn y cwrs deuddydd hwn cyn cael mynediad i'r asesiad disgyblaeth-benodol undydd.

Gallwch gofrestru am y dyfarniad hwn cyn neu ar ôl y cwrs hyfforddi. Dylech gofrestru ymlaen llaw, gan y bydd yn rhoi mynediad i chi at Ddyfarniad e-Ddysgu i Hyfforddwyr British Canoeing.

 

 

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Gofynion cyn cwrs
Bod yn aelod o Canŵ Cymru neu British Canoeing. Wedi mynychu Cwrs Craidd Hyfforddi’r Hyfforddwr deuddydd.
Oedran
17 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£150 y pen (nid yw'n cynnwys ffi cofrestru)
Archebu nawr