Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs gloywi deirawr hwn yn rhoi cyfle i swyddogion cymorth cyntaf cymwys ymarfer a gloywi eu sgiliau.  Gellir dilyn y cwrs hwn unrhyw bryd, ar yr amod bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf ddilys.

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Deiliad Tystysgrif Cymorth Cyntaf
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
3 awr
Pris
£30 y pen