Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs gloywi deirawr hwn yn rhoi cyfle i swyddogion cymorth cyntaf cymwys ymarfer a gloywi eu sgiliau.  Gellir dilyn y cwrs hwn unrhyw bryd, ar yr amod bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf ddilys.

17 Gorffennaf 2019

09 Awst 2019

15 Hydref 2019

Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Deiliad Tystysgrif Cymorth Cyntaf
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
3 awr
Pris
£30 y pen
Archebu nawr