ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae mis Medi yn nodi dechrau tymor newydd, ac mae'n amser perffaith i ddechrau pennod newydd a gwneud ambell addewid i chi’ch hun. Gyda’r momentwm ychwanegol sy'n dod ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae gosod nodau newydd a gwneud newidiadau yn ymddangos yn fwy cyraeddadwy heb flwyddyn gron newydd o'ch blaen. Felly, beth am fanteisio ar yr holl bethau sydd gan y mis newydd hwn i'w cynnig?

Mwy o amser 'fi'

Yn treulio mwy o amser gartref? Y plant wedi mynd yn ôl i'r ysgol? Mae mwy o amser 'fi' yn golygu mwynhau’r gweithgareddau rydych wedi bod yn eu haddo i’ch hunan trwy’r flwyddyn heb gael cyfle i’w gwneud nhw. Dewch o hyd i ffordd o fod yn fwy egnïol yn ystod eich wythnos gwaith neu cewch wared ar y pwysau trwy weithgareddau dihangol lleol. Mae'n hawdd iawn mynd yn rhy sownd wrth drefn nad yw’n blaenoriaethu gweithgareddau iach, a cholli’r ffiniau rhwng gwaith a bywyd personol. Mae byw'n agos at y dŵr yn golygu y gallwch mwynhau padlfyrddio mewn sesiwn ragflas padlfyrddioamser cinio neu herio’ch hun gyda sesiwn ioga padlfyrddio ar ôl gwaith.

Ysgogwch eich hun trwy’r amser

Mae’r boreau a’r nosweithiau tywyllach yn gallu gwneud i hyd yn oed y rhai sydd fwyaf brwd dros ymarfer corff ddewis paned gysurus yn lle gweithgaredd cyn neu ar ôl gwaith. Ond gall meistroli sgil newydd fod yn un o ysgogiadau gorau bywyd. Fel arfer, mae gorfodi eich hun i wneud pethau sydd y tu allan i’ch cynefin yn anoddach ei wneud wrth weithio gartref yn y gaeaf, felly beth am gofrestru ar gyfer cwrs sy'n gadael i chi fanteisio ar yr awyr agored yn llawn, yn mynd â chi ymhell o’ch desg ac yn ymrwymiad sy’n eich gadael yn llai tebygol o ddewis aros yn y tŷ?

Ac unwaith y byddwch wedi meistroli un sgil, megis crefft padlfyrddio, byddwch am gadw'r momentwm hwnnw i fynd a dysgu rhywbeth arall. 

Cwrdd â phobl o'r un anian

Gall gweithio gartref olygu llai o brofiadau cymdeithasol. Gall ymuno â grŵp cymdeithasol padlfyrddio ganiatáu i chi roi unrhyw sgiliau padlfyrddio newydd ar waith, a chwrdd â chymuned gyfan o badlfyrddwyr lleol yng Nghaerdydd sydd wrth eu boddau o fynd allan ar y dŵr bob nos Fercher. 

Dewiswch badlfyrddio ar gyfer mis Medi

Dewch o hyd i badlfyrddau yn agos atoch chi, yn DGRhC. Gyda'r holl offer wedi'u trefnu, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw pori trwy ein dewis o weithgareddau padlfyrddio a phenderfynu pa un sy’n apelio atoch chi.