Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

ŵErbyn hyn rydyn ni'n cynnig cyflwyniad dwy awr i badlfyrddio (SUP) ar gyfer oedolion.

Amser: 

Pnawn Mercher 12:00 – 14:00

Nos Fercher 18.00 – 20.00

Hefyd, Bore Dydd Sul am  10.00 - 12.00 neu Bnawn Sul am 13.00 - 15.00

(neu unrhyw ddiwrnod am grŵp o 4, yn derbynu ar argaeledd)   

 

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
12 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 awr (hyd at 8 o bobl)
Pris
£20 y pen am sesiwn 2 awr