Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Cyffro i’ch amser rhydd!

Credwn taw pwynt y penwythnos yw bod yn llawn cyffro! Os ydych yn chwilio am y cyffro nesaf, gweithgaredd adeiladu tîm gyda gwahaniaeth, yna does angen edrych ymhellach, gan fod eich chwiliad am adloniant chwaraeon dŵr yng Nghaerdydd drosodd.

Rhowch hwb i’r meddwl, y corff a’r enaid gyda’n gweithgareddau dŵr llawn cyffro. P’un ai a ydych chi’n hen law ar chwaraeon dŵr neu’n ddechreuwr pur, mae digon o gyfleoedd yn DGRhC i’r teulu cyfan. Ond rhaid eich rhybuddio – mae perygl difrifol wrth wneud y gweithgareddau hyn o wlychu’n stecs!

Rydym yn darparu ar gyfer pawb o 6 oed (mae cyfyngiadau uchder) a ffans chwaraeon dŵr at ei gilydd. Mae hefyd groeso i Ysgolion a Cholegau a Grwpiau Partis Stag a Phlu Beth am gael grŵp o chwech ynghyd i herio’r dyfroedd gyda’r sesiynau Rafftio Dŵr Gwyn neu Rafftio i'r Teulu?

Os ydy bod y tu fewn yn fwy at eich dant rhowch gynnig ar y Don Dan Do sy’n defnyddio peiriant Flow Rider® i gynnig gwefr corff-fyrddio tu fewn!

Neu mwynhewch yr awyr iach drwy Geunenta. Byddwch yn gweld Cwm Nedd hyfryd, yn cerdded ceunentydd serth ac yn neidio i byllau dyfnion. 

Felly, pam aros? Edrychwch ar yr hyn sydd gennym i’w gynnig i wneud y mwyaf o'ch amser rhydd!

Gwefr a Chyffro Activities List
Rafftio Dŵr Gwyn

Gan gynnwys troadau, troellau a disgynfeydd mawr, mae cwrs dŵr gwyn DGRhC yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am gyffro ac mae’n ffordd wych o brofi eich sgiliau padlo! Gyda digonedd o donnau a thyllau i chi ddangos eich symudiadau gorau, rydym yn cynnig yr unig ffordd i rafftio yn ninas Caerdydd!

Rafftio i'r Teulu

Ychwanegwch ddimensiwn newydd i’ch amser teulu a mentrwch ar y dyfroedd gyda’ch anwyliaid! Galwch ar eich mamau, tadau, modrybedd, ewythrod, brodyr, chwiorydd, ffrindiau a mam-guod a thad-cuod i ymuno â chi mewn rafft sydd â lle i 6 pherson. Mae’r antur hon yn sicr o wneud i chi chwerthin yn uchel (a rhoi trochfa i chi’r un pryd).

Tiwbio Dŵr Gwyn

-

Tiwbio Dŵr Gwyn i’r Teulu

-

-

-

Cychod Cŵn Poeth

Mae cychod pâr yn gaiac aer i ddau – yn berffaith i’r rhai sydd am her newydd ar y dŵr gwyn! Cewch eich arwain gan hyfforddwyr DGRhC sydd â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad o’r cychod hyn.

Cerdded Ceunentydd

Mae ein sesiynau cerdded ceunentydd De Cymru yn weithgaredd oddi ar y safle cyffrous yng Nghwm Nedd golygfaol sy’n cynnwys camu i fyny ac i lawr llwybrau afonydd a nentydd.    Rydym yn cychwyn yn ysgafn gan addysgu’r holl dechnegau sydd eu hangen arnoch i fanteisio i’r eithaf ar y gweithgaredd. Ymhen dim, byddwch yn llywio ceunentydd dyfnion ac yn neidio i blymbyllau.

Cyrsiau Caiac neu Ganŵ

Mae ein cyfleusterau rhagorol chwaraeon padlo’n cynnwys pwll dŵr gwastad a chwrs dŵr gwyn safon Olympaidd! Gallwch berffeithio’ch techneg drwy gofrestru ar un o’n cyrsiau, gan ein tîm o hyfforddwyr hwyl a chyfeillgar.

Tonnau Dan Do

A hoffech roi cynnig ar gorff-fyrddio, ond nad ydych yn ddigon hyderus i fentro i’r traeth? Rhowch gynnig ar FlowRider®! Mae DGRhC yn gartref i’r darn anhygoel hwn o dechnoleg – sef efelychwr ton dan do – sy’n berffaith pan nad oes modd cyrraedd y traeth, neu pan fo’r tywydd yn wael. 

Afonfyrddio

Cyfle i fynd yn agosach at y dwr i fwynhau pob tro a throell ar y dwr cyflym! Yn debyg i fwrdd corff, defnyddiwch eich afonfwrdd i brofi gwefr y tonnau. Mae Afonfyrddio'n un o'r gweithgareddau dwr sy'n tyfu gyflymaf ac mae'n boblogaidd tu hwnt ymhlith selogion dwr gwyn.