Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Pen uwch y dŵr

I’r rhai sy’n dewis cadw rhag y dŵr, mae gan  DCRhC bob math o weithgareddau ‘sych’!

Uwch bopeth mae’r Antur Awyr – ein cwrs rhaffau antur uchel sy’n boblogaidd ymhlith oedolion a phlant. Yn tyrru uwch y dŵr gwych, mae gan yr Antur Awyr bob math o rwystrau i herio’ch hyblygrwydd, symudedd a’ch sgiliau datrys problemau.

Neu, beth am goncro’r Wal Ddringo?  Byddwch yn dysgu’r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio’ch ffordd i’r brig.