Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Rhyddhau ysbryd antur

I’r rhai mwy hamddenol o’ch plith, sydd am fwynhau’r hyn o’ch cwmpas a byw yn yr eiliad, gall DGRhC gynnig gweithgareddau haws sy’n addas i’r teulu cyfan.

Does ots p’un ai a ydych chi’n rhedwr profiadol neu newydd, DGRhC yw’r lle delfrydol i ddatblygu’ch sgiliau padlo, p’un ai ar y dŵr llonydd cysgodol neu’r cwrs dŵr gwyn.

Am weld Caerdydd o safbwynt newydd? Beth am Logi Beic o’r safle? Yna beiciwch i weld golygfeydd a thirnodau arbennig Llwybr Y Bae. Boed law nei hindda, mae ein beiciau wrth law i chi fynd am dro arnynt. Mae’r maes parcio cyfleus yn golygu y gallwch newid o bedair olwyn i ddwy mewn dim o amser! 

Neu beth am y gweithgaredd teuluol perffaith - Sesiwn Rafftio i'r Teulu? Caiff lefel a chyflymder y dŵr eu gostwng gan sicrhau bod herio’r dyfroedd yn brofiad gwych i’r plant (a phlant mawr). Padlwch, chwerthwch, joiwch!