Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Oherwydd gofynion ymbellhau cymdeithasol, gallwn gynnig lle i 2-4 o bobl mewn Rafft Dŵr Gwyn ar hyn o bryd.

Rydym yn cynnig gweithgareddau rafftio dŵr gwyn ar gyfer teuluoedd sy'n dymuno hwylio’r tonnau gwyllt gyda'i gilydd. Mae'r sesiynau rafftio dŵr gwyn dwy awr i’r teulu, a gynhelir ar ein cwrs dŵr gwyn pwrpasol o safon Olympaidd, yn ddewis perffaith i’r teulu gael profiad am ddiwrnod.

Mae rafftio i’r teulu’n boblogaidd iawn ac mae’n brofiad perffaith y gallwch ei fwynhau gyda'ch partner a'ch plant bach. Yn fwy hamddenol na'n cwrs traddodiadol, mae sesiynau rafftio dŵr gwyn i’r teulu yn llawer o hwyl i'r teulu cyfan, gan roi cyfle i bawb brofi diwrnodau o antur bythgofiadwy i’r teulu ar y dŵr.

Drwy fwrw ymlaen i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w gweld yma

 

Beth sydd ei angen arnoch

 

  1. Tywel
  2. Dillad nofio
  3. Darn £1 ar gyfer y loceri

 

Gofynion

 

  1. Hyderus yn y dŵr ac o'i amgylch
  2. 6+ oed
Gwybodaeth Allweddol
Pris
£30
Amser sesiwn
Tua 2 awr
Oedran
6 oed a hŷn
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno