Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae ein sesiynau cerdded ceunentydd De Cymru yn weithgaredd oddi ar y safle cyffrous yng Nghwm Nedd golygfaol sy’n cynnwys camu i fyny ac i lawr llwybrau afonydd a nentydd.    Rydym yn cychwyn yn ysgafn gan addysgu’r holl dechnegau sydd eu hangen arnoch i fanteisio i’r eithaf ar y gweithgaredd. Ymhen dim, byddwch yn llywio ceunentydd dyfnion ac yn neidio i blymbyllau.

Mae cerdded ceunentydd yn weithgaredd grŵp poblogaidd ar gyfer penwythnosau Parti i’r Dynion a Pharti Cywennod yng Nghaerdydd, gan gynnig cyfle gwych i wneud ymarfer corff heriol a chyffrous. Mae’n berffaith ar gyfer gweithgareddau grŵp ysgol a choleg yn ogystal â diwrnodau adeiladau tîm corfforaethol.

Gan ddibynnu ar faint eich grŵp, gallwn hyd yn oed drefnu cludiant o DGRhC – cysylltwch â ni am fanylion.

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£35 yr un
Amser sesiwn
Tua 4 awr (heb gynnwys amser teithio)
Oedran
12 oed a hŷn
Offer
Bydd yr hyfforddiant ac offer arbenigol ar gael yno