Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Oherwydd gofynion ymbellhau cymdeithasol, gallwn gynnig lle i 2-4 o bobl mewn Rafft Dŵr Gwyn ar hyn o bryd.

Gan gynnwys troadau, troellau a disgynfeydd mawr, mae cwrs dŵr gwyn DGRhC yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am gyffro ac mae’n ffordd wych o brofi eich sgiliau padlo!  Gyda digonedd o donnau a thyllau i chi ddangos eich symudiadau gorau, rydym yn cynnig yr unig ffordd i rafftio yn ninas Caerdydd!

Enw arall amdano ydy ‘rafftio afon’. Caiff ei ystyried yn un o’r gweithgareddau dŵr mwyaf poblogaidd a chyffrous ledled y byd. Gan ddefnyddio rafft gwynt, byddwch yn hwylio afon ac yn gweithio fel tîm i oresgyn gwefrau’r dŵr gwyn.

Defnyddir yr enw ‘dŵr gwyn’ pan fo ceryntau mwy gwyllt, a’r dŵr yn wyn gan ewyn. Hefyd defnyddir y term i ddisgrifio ceryntau sy’n llai gwyllt, ond yn fywiog serch hynny.

Yn dibynnu ar gynnwrf y dŵr gwyn, gall rafftio amrywio o weithgaredd hamdden i gamp eithafol. Yn wir, mae rafftio dŵr gwyn yn gamp gystadleuol ledled y byd, a chynhelir pencampwriaethau rhwng cenhedloedd. 

Ar nosweithiau Gwener, trown y pympiau i'n llif uchaf ar gyfer ein Rafftio Dŵr Gwyn Eithafol. Profwch eich nerfau ar y dŵr cyflymaf sydd gennym ar gael yn DGRhC

Drwy fwrw ymlaen i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w gweld yma

 

Beth sydd ei angen arnoch

 

  1. Tywel
  2. Dillad nofio
  3. Darn £1 ar gyfer y locer

 

Gofynion

 

  1. 12+ oed
  2. Hyderus yn y dŵr ac o'i amgylch

 

Amserlen

 

Sesiwn 2 awr - gan gynnwys gwisgo’r dillad a’r offer addas, a chael brîff diogelwch

Gwybodaeth Allweddol
Pris
£60
Amser sesiwn
Tua 2 awr
Oedran
Rhaid i gyfranogwyr fod yn 12 oed neu'n hŷn
Offer
Darperir yr holl hyfforddiant ac offer arbenigol