ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Newydd ar gyfer gaeaf 2020!  Cymerwch yr awenau ac arwain eich rafft eich hun i lawr ein dyfroedd gwyllt safon Olympaidd mewn rafftiau bach! O dan gyfarwyddyd ein harweinwyr sydd â chymwysterau rhyngwladol, rhowch gynnig ar yr her rafftio orau i chi a’ch teulu a’ch ffrindiau. Naill ai 2 neu 3 o bobl fesul rafft, dysgwch sut i badlo a llywio’r rafft cyn rhoi prawf ar y senarios dros y bwrdd a mynd ymlaen at goncro’r dyfroedd gwyllt! 

Drwy fwrw ymlaen i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w gweld yma.

 

Beth sydd ei angen arnoch

 

  1. Tywel 
  2. Dillad nofio
  3. Darn £1 ar gyfer y locer

 

Gofynion

 

  1. Hyderus yn y dŵr ac o'i amgylch
  2. 14+ oed

 

Amserlen

 

Sesiwn 2 awr, gan gynnwys gwisgo’r dillad a’r offer addas, a chael brîff diogelwch

Gwybodaeth Allweddol
PRIS
£65 y pen
Amser y sesiwn
Tua 2 awr
OEDRAN
Rhaid i gyfranogwyr fod yn 14 oed neu'n hŷn
OFFER
Darperir yr holl hyfforddiant ac offer arbenigol