ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl ifanc heb lawer o brofiad o gaiacio, neu ddim o gwbl. Y ffocws fydd meithrin y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer padlo ar ddŵr gwyn. Drwy gydol yr wythnos byddwn yn helpu padlwyr ifanc i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder mae arnynt eu hangen i’w gwthio eu hunain i allu rheoli eu cychod gyda steil ar hyd y dŵr gwyn. Ein nod yw cynnig sylfaen gadarn o sgiliau craidd i badlwyr ar gyfer eu gyrfa badlo.

Mae gan ein hyfforddwyr brofiad helaeth o hyfforddi pobl ifanc ac maen nhw’n ymrwymedig i’w helpu i ddysgu mewn amgylchedd hwyliog a diogel.

Drwy barhau i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w darllen yma

 

 

Dewch â’r canlynol

 

  1. Tywel
  2. Dillad nofio
  3. Darn £1 ar gyfer y locer
  4. Pecyn Bwyd

 

Gofynion

 

  1. 8 - 16 oed
  2. Hyderus yn y dŵr ac o'i amgylch

 

 

Amserlen

 

Cwrs 5 Diwrnod - Tua 5 awr y dydd (ni ddarperir cinio)

Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Hyd y Cwrs
Dydd Llun - Dydd Gwener
Oedran
8 - 16 oed
Pris
£200 y pen