ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

1. Ymarfer dŵr gwastad

Ymarferwch y pethau sylfaenol yn y pwll neu yn y llyn lleol. Mae pob padl yn elwa o sesiwn dŵr gwastad dda. Gall sesiynau dŵr gwastad gyda driliau ac ymarferion sylfaenol helpu i gyflyru a gwella sgiliau fel ymylu a phadlo ymlaen a gallant fod o fudd mawr i chi ar gyfer y symudiadau hanfodol ar radd 4. Gallwch ymarfer strociau a rholiau ategol hefyd ond ceisiwch feddwl am aros i fyny gymaint â phosibl fel nad ydych yn galw ar y sgiliau hyn oni bai eich bod mewn argyfwng gan y gall unrhyw ddymchwel mewn afonydd gradd 4 fod yn beryglus. 

2. Ymarfer ar radd 3

Ymarferwch y symudiadau anoddaf ar radd 3, a fydd yn eich helpu yn eich tro i wneud y symudiadau hawdd ar radd 4. Ceisiwch ddod o hyd i leoliad gyda dŵr gradd 3 da y gallwch wneud cylchedau wrth ymarfer yr un symudiadau drosodd a throsodd fel troelli i mewn/allan a fferis. Mae rhai lleoliadau yn eich galluogi i ailadrodd cylched trwy ddefnyddio padlau sydd hefyd yn helpu i wella eich padlo ymlaen. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i leoliad da, byddwch yn gallu herio eich hun i wella pa mor uchel y gallwch wneud troellau, ymarfer gyda chyflymder ac ongl y fferi neu'r droell gysylltiedig nesaf a gweld pa mor effeithlon y gallwch fod o ran eich dull padlo. Bydd yr holl brofiad hwn yn eich helpu i ffurfio'r dyfarniad sydd ei angen i fod yn bengampwr dŵr gwyn llyfn. 

3. Diogelwch

Buddsoddwch yn eich diogelwch eich hun. Mae gradd 4 yn llawer o hwyl ond yn fwy peryglus na gradd 3. Ystyriwch wella eich sgiliau diogelwch ac achub dŵr gwyn trwy ymarfer hunanachub a nofio, defnyddio bagiau taflu, a gwaith rhaff. Gan amlaf, y ffordd fwyaf diogel o wneud hyn yw fel  rhan o gwrs wedi'i drefnu megis Diogelwch ac Achub Dŵr Gwyn BC neu Dechnegydd Achub Dŵr Gwyn Achub 3.

Ystyriwch eich offer eich hun! Ydy e’n ddigonol i’ch diogelu wrth nofio ar radd 4? Rhowch sylw arbennig i’ch helmed a’ch BA. Ydyn nhw’n addas at y diben? A yw cyfarpar eich cwch yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig? A oes unrhyw broblemau o ran cael eich maglu? Ydych chi wedi gosod a sicrhau bagiau hynofedd yn y cwch? 

4. Padlo fel rhan o grŵp Arweiniol

Dylech badlo mewn dŵr gradd 4 am y tro cyntaf gydag arweinydd profiadol a all eich helpu gyda'ch llinellau a'ch tywys ar hyd y llwybr gorau. Yn aml, y lle gorau o fewn grŵp yw'r canol fel y gallwch ddilyn llinell arweinydd tra bydd rhywun yn cadw llygad arnoch o'r tu ôl. Bydd grwpiau profiadol hefyd yn gwybod sut i osod yn ddiogel a gweithio fel grŵp i gadw popeth yn ddiogel o fewn y grŵp. Bydd padlo fel rhan o grŵp profiadol yn gwella eich mwynhad o badlo eich afonydd gradd 4 cyntaf yn fawr.   

5. Hyfforddiant proffesiynol  

Ystyriwch gael hyfforddiant proffesiynol. Bydd technegau neu arferion gwael yn amharu ar eich perfformiad ar radd 4 neu, yn waeth byth, gallent arwain at anaf. Chwiliwch am hyfforddwr/ganolfan sydd ag enw da a fydd yn onest am eich gallu ac yn gallu eich hyfforddi tuag at berfformiad gwell a rhoi cynllun gweithredu i chi barhau i wella eich techneg badlo. Y cyngor pwysicaf y gallaf ei roi yw cael hwyl. Os ydych chi'n gwenu, mae'n amhosib bod yn nerfus a bydd hwyl yn llifo.