RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Cychod Cŵn Poeth Dŵr Gwyn i Bobl Ifanc  (4 wythnos) 

 

Mae’r cwrs hwn yn gam allweddol y mae DGRhC wedi’i ddatblygu i helpu pobl ifanc sy’n padlo i symud o gaiacio ar ddŵr llonydd i gaiacio dŵr gwyn. 

Yn defnyddio caiacau aer o’r enw cŵn poeth, mae hyn yn gyflwyniad cyfeillgar i fyd dŵr gwyn, lle byddwn yn magu eu hyder a’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y dŵr gwyn. 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Rhaid i chi fod wedi cwblhau Darganfod Caiacau i’r Ifainc neu fod ar yr un safon.

Oedran -  8-16 oed 

HYD Y CWRS

Dydd Sul (11:30 - 13:30)

Dydd Mercher (18:00 - 20:00)

PRIS

£90 y person


Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Rhaid i chi gwblhau Cwrs Lefel 6 -9 Pŵer Padlo neu fod ag BCU2*. Nid oes angen profiad ar ddŵr symudol
Oedran
8 - 16 oed
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; sesiwn 2 awr ar bob nos Fercher yn olynol. Casglu offer am 17.00, cwrs am 17.30- 19.00
Pris
£110 y pen
Archebu nawr