RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dŵr Gwyn i’r Ifainc (4 wythnos)

 

Nod y cwrs hwn yw datblygu sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i badlo mewn dŵr gwyn. Drwy gydol y 4 wythnos byddwn yn helpu padlwyr ifanc i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i’w gwthio eu hunain i allu rheoli eu cychod gyda steil lawr y dŵr gwyn. Ein nod yw cynnig sylfaen gadarn o sgiliau craidd i badlwyr ar gyfer eu gyrfaoedd padlo.

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Rhaid i chi fod wedi cwblhau Cychod Cŵn Poeth i’r Ifainc neu fod ar yr un safon.

Oedran -  8-16 oed 

HYD Y CWRS

Dydd Mercher (18:00 - 20:00)


Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Rhaid i chi gwblhau cwrs Cyflwyniad i Gychod Cŵn Poeth Dŵr Gwyn i Bobl Ifanc neu tebyg
Oedran
8 - 16 oed
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; sesiwn 2 awr ar bob nos Fercher yn olynol. Casglu offer am 17.00, cwrs am 17.30 - 19.00
Pris
£110 y pen
Archebu nawr