RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Darganfod Caiac i’r Ifainc (4 wythnos)

 

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl ifanc heb lawer o brofiad o gaiacio, os o gwbl. Bydd y pedair sesiwn ar ddŵr llonydd, lle byddwn yn pwysleisio ar roi sylfeini iddyn nhw ddatblygu yn y math hwn o chwaraeon. 

 

 

Mae gan ein hyfforddwyr brofiad helaeth o hyfforddi pobl ifanc ac maen nhw’n ymrwymedig i’w helpu i ddysgu mewn amgylchedd hwyliog a diogel. 

 

 GOFYNION CYN Y CWRS

 Oedran 14 – 16 oed  

HYD Y CWRS

(09:30 - 11:30)

PRIS

 £90 y person


Cysylltu Archebu nawr
Gwybodaeth Allweddol
Profiad
Dim
Oedran
8 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
Cwrs 6 wythnos; sesiwn 2 awr, bob prynhawn Sul yn olynol am 12.45 - 14.45
Pris
£90 y pen
Archebu nawr